Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: S: Den öppna och demokratiska folkkyrkan ska alltid försvaras

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Stora kyrkan i Östersund.

Bild: Ingmar Reslegård

Annons

Den öppna och demokratiska folkkyrkan är ska alltid försvaras. Därför är det viktigt att rösta i kyrkovalet och därför ställer vi socialdemokrater upp med egen lista.

Om man går in i en förening, blir medlem, så gör man det dels för att stötta föreningen, dels för att påverka den. En förening blir vad medlemmarna gör den till.

Svenska kyrkan är en stor, lite speciell, förening. Ungefär 5,7 miljoner varav 5 är röstberättigade. Alla är inte aktiva. Alla är inte trosvissa – för vi välkomnar både troende, tvivlare, sökare och andra som vill komma eller söker vårt stöd. Många förknippar kyrkan med söndagens gudstjänst. Och den är så viktig, på lite olika vis. Den ger många människor en stund av stillhet, reflexion, eftertanke. För andra är det en stunds närhet till Gud. Den finns där i sorg och i glädje.

Annons

Annons

Men vår svenska kyrka är så mycket mer än detta. Det är barnverksamhet, utbildning av unga ledare, konfirmationsläger, besök hos äldre, omsorg om sörjande, hopp för flyktingar, stöd till EU-migranter, akut lagande av revor i välfärden, middag för enastående, cirka 200 000 körsångare (när det inte är corona), tillskott när julklappspengarna tryter med mera. Och det är ett omfattande biståndsarbete där flickor och kvinnor i världen är i fokus. Skälet är att flickor och kvinnor drabbas värst när samhällen brister, vid krig och konflikter, coronapandemi eller torka.

Vi socialdemokrater kommer alltid stå upp för solidaritet, jämlikhet och jämställdhet och tron på alla människors lika värde och rätt – värderingar, som vi delar med Svenska kyrkan. Därför går vi, med glädje, in i kyrkan för att driva frågor som står oss nära.

Men, undrar någon, vill inte alla detta fina? Var ligger skiljelinjerna och varför är socialdemokraterna, som parti med, som nomineringsgrupp. Är kyrkan politisk? Vårt svar är ja. Låt oss ge tre exempel på var politik kommer in:

Den demokratiska processen tog lång tid i Sverige – så ock i svenska kyrkan. Först 1958 fick kvinnor bli präster. Först 1997 blev en kvinna biskop och 2013 fick vi Antje Jackelén, ärkebiskop, den första kvinnliga i hela världen! Men fortfarande finns det manliga präster som inte vill tjänstgöra tillsammans med kvinnliga präster. Och kyrkan tillåter än präster att vägra viga samkönade par. Vi socialdemokrater driver frågan om jämställdhet och frågan om att präster ska viga alla – oavsett sexuell läggning. Vi har motstånd från de flesta nomineringsgrupper; SD, AFS (Alternativ för Sverige) POSK, FK (Frimodig kyrka) KR (Kristdemokraterna i svenska kyrkan). BA (Borgligt Alternativ) är splittrade.

Annons

Annons

Vår folkkyrka är ett demokratiskt verk. Medlemmar på olika nivåer fattar beslut om den. Nu finns det nomineringsgrupper som vill begränsa detta. t.ex. POSK och Frimodig som anser att vi ska minska demokratin. Det beskrivs som att det är de mest kyrkliga som ska bestämma… Det vill inte vi. Demokratin ska inte begränsas. Alla medlemmar ska få rösta.

Nationellt ställer nu en ultrakonservativ kraft upp bredvid Sverigedemokraterna, Alternativ för Sverige. Var båda dessa partier har sina rötter är klart. Detta nya partis inträde, tillsammans med Sverigedemokraternas närvaro, stämmer väl överens med Svenska kyrkans rapport om tillståndet i världen. Vi ser, skriver man, en växande auktoritär strömning. Rättssäkerheten minskar liksom yttrande- och mötesfriheten. Det är länder långt borta men också närmare Sverige där attackerna på demokratin tilltar. Ungern och Polen tas som näraliggande exempel. Nu har vi dem i Svenska kyrkan också.

Ingen nomineringsgrupp är opolitisk. Därför finns det flera så kallade opolitiska nomineringsgrupper. En står långt till höger, Frimodig kyrka, en står i mitten, ÖKA och en står överallt, POSK. I vår församling kandiderar enbart POSK av dessa.

I vår valbroschyr finner ni Socialdemokraternas svar på folkkyrkans framtid. Det handlar om barn och unga och Barnkonventionen, om diakonins betydelse, om hållbarhet, om HBTQI-personers rättigheter, om de mest utsatta i Östersund och i världen, om kulturens – körernas och våra kyrkors betydelse, en verksamhet i enlighet med det budskap som vi känner såväl; ”allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem”.

Rösta i kyrkovalet! Välj Socialdemokraterna – då vet ni vad ni får.

Margareta Winberg, Jerker Bexelius, Gudrun Olsson, Stefan Fax, Bendigt Eriksson, Pontus Persson

Samtliga kandidater för Socialdemokraterna till kyrkofullmäktige i Östersunds församling

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan