Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Svar: Man kan inte utplåna tre av fyra friskolor utan att föräldrar berövas alternativ

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Engelska skolan i Östersund.

Bild: Anders Olsson

Annons

Lärarnas Riksförbund (LR) brukade vara en pålitlig företrädare för kunskap i skolan och ordning i skolan, så att lärare med goda ämneskunskaper kunde undervisa, och elever lära. För den uppgiften hade LR ett nära och förtroendefullt samarbete med den skola jag grundat, Internationella Engelska Skolan (IES).

Vi delade naturligen grunduppfattning om skolan. I en skola med ordning och vuxenauktoritet kan ju lärarna utöva sitt yrke, vilket är det allra mest basala kravet också på en god arbetsmiljö.

De senaste åren har dock LR helt övertagits av vänstern. Det rör sig om en remarkabel förändring, 180 grader. LR ser i dag som sin huvuduppgift att angripa föräldrarnas möjlighet att välja skola för sina barn.

Annons

LR vill numera utplåna Internationella Engelska Skolan, med våra 43 skolor runt Sverige och 30 000 elever. Åt de verkligt viktiga skolfrågorna ägnar LR inte mycket energi längre. Bland dessa finns undermåliga lärarutbildningar, bristande precision i kunskapskraven, alltför svag auktoritet för rektorer och lärare, brist på ordning i skolan som arbetsplats och en negativ grundsyn till behovet av fostran.

Annons

När Skolinspektionen identifierar 28 grundskolor som huvudmän låtit förbli undermåliga under tio åren utan att agera, finner den inte en enda skola från friskoleföretag som IES. Däremot 26 skolor med kommunala huvudmän.

LR:s ordförande, Åsa Fahlén, vädjar till Centern att gå med på att förbjuda tre fjärdedelar av friskolorna, alla de som drivs i den praktiska formen aktiebolag.

Debatt: Centern måste våga begränsa skolvinsterna (12 september)

Fahlén säger sig inte vara emot friskolor. Men man kan inte utplåna tre friskolor av fyra utan att föräldrar berövas alternativ. Jag har just besökt Engelska Skolan i Östersund, vars byggnad fick illustrera Fahléns artikel. Det är en utmärkt grundskola, med stark ledning samt struktur och ordning i lärmiljön. Lärarna där har möjlighet att vara lärare. De förstår inte varför lärarnas fackförening arbetar hårt för att förbjuda skolan.

Varje organisation behöver ett visst överskott för investeringar, expansion och buffert för det oväntade. Detta är ansvarsfull planering. Även kommunen har ett krav på finansiellt sparande, utöver driftskostnader. Utan överskott från andra skolor inom IES hade vi inte haft möjlighet att satsa på skolmiljön så som vi har gjort i Östersund, bland annat med en fantastisk lekplats för rasterna och ett underbart bibliotek.

Annons

Annons

Andra länder har också fristående skolor drivna i bolagsform. Skillnaden är att i Sverige kan alla välja dem, tack vare skolpengen. Där man i andra länder tar höga avgifter är skolgången i Sverige gratis, även för föräldrar som väljer fristående skolor. Det är en oerhörd jämlikhetsreform.

Fahléns falskt insmickrande vädjan till Centern inför stämman att gå in för att förbjuda tre fjärdedelar av friskolorna kommer att falla på hälleberget. Fahlén tycks inte förstå att Annie Lööf, Centerns partiordförande, är den främsta politiska företrädaren för särskilt kvinnliga entreprenörer inom vård, skola och omsorg.

Det hänger samman med Centerns egenlevda förståelse för värdet av ägande och företagande. Företagsamhet är för Centern inget som ska bekämpas, utan främjas. Det gäller även på områden där kvinnor har sin största arbetsmarknad, och naturligen även utövar sitt entreprenörskap, nämligen de stora tjänstenäringarna.

Att ge familjerna egenmakt, både vad gäller vård och skola, går också djupt tillbaka på Centerns hållning till decentralisering. Familjer bör anförtros viktiga beslut, och inte tvingas stå med mössan i hand inför byråkrater.

Vi kvinnliga entreprenörer, som har slitit hårt för att bygga något vi tror på och som är efterfrågat av familjer, litar helt enkelt på Centern och Annie Lööf. Om nu vänstern är så angelägen om att få stöd av Centern, vore det smartare av den att ta något intryck av partiets grundläggande idéer om entreprenörskap och egenmakt.

Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan

Annons

Annons

Till toppen av sidan