Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Så ska vi trycka ner arbetsolyckorna i byggbranschen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Arbetsmiljön i svensk byggbransch blir allt bättre. Det är glädjande för alla oss som länge arbetat för en schysst byggbransch. Men tyvärr finns det mer att göra. Under 2020 ökade antalet dödsfall i branschen. Nu krävs krafttag för nå nollvisionen.

Antalet arbetssjukdomar i byggbranschen har sjunkit tydligt under hela 2000-talet. Förra året minskade antalet arbetssjukdomar med hela 15 procent. Samma positiva utveckling ser vi för arbetsolyckorna. 2020 registrerades 2168 olyckor i byggbranschen med frånvaro som följd. Det är en minskning jämfört med tidigare år, och del av en långsiktigt positiv trend.

Att arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre är glädjande. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Inte minst måste vi se till att få ner antalet olyckor med dödlig utgång. Förra året inträffade nio dödsfall vid arbetsplatsolyckor i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fler än 2019 och över genomsnittet för den senaste tioårsperioden. Det är helt oacceptabelt.

Annons

Annons

För att minska antalet olyckor i byggbranschen blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Idag har över 200 000 människor gått utbildningen.

Byggföretagen har också startat Byggbranschens Säkerhetspark. Vid anläggningen finns en mängd stationer där branschens aktörer ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. 

Men för att pressa tillbaka arbetsolyckorna krävs fler åtgärder. Byggföretag måste fortsätta arbetet med att skapa en säkerhetskultur där alla tar sitt ansvar. Vi måste lära av varandra och sprida positiva initiativ inom arbetsmiljöområdet.

Ledare, chefer och medarbetare måste bli ännu bättre rustade för sina uppdrag och få bra förutsättningar för att prioritera hälsa och säkerhet. Beställare i alla led måste ta sitt ansvar och ställa tydliga krav på entreprenörer som anlitas för att skapa bra arbetsmiljö på arbetsplatserna.

Dessutom ser vi gärna att Arbetsmiljöverket gör fler inspektioner på byggarbetsplatser och finns tillgängliga för dialog med arbetsgivarna.

Sakta men säkert blir arbetsmiljön i byggbranschen allt bättre. I en internationell jämförelse tillhör svenska byggföretag de främsta. Det är glädjande. Samtidigt är vi många som känner frustration över att det inte går fortare. Arbetet för en tryggare bransch måste fortsätta.

Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut.

Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen Södra Norrland

Christin Andersson, Byggföretagen Jämtland

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan