Annons

Annons

Annons

Sofia Mirjamsdotter

ledare centerpartistisk

Sofia Mirjamsdotter
Sofia Mirjamsdotter: Ådalen vet hur det går när staten använder militär mot det egna folket

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är centerpartistisk.

Bild: Maria Eilertsen

Annons

I Sverige sätter vi inte in militär mot den egna befolkningen. Det har inte hänt sedan skotten i Ådalen 1931, då fem personer sköts till döds och fem skadades när militär tillkallades för att stävja en arbetardemonstration.

Det finns undantag. Ofta handlar det om att hjälpa till vid exempelvis naturkatastrofer, men även vid terrordåd får militär kallas in och stötta polisen.

Därför är det anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna nu kräver att militär ska användas för att bekämpa gängvåldet, och det är högst oklart vad de egentligen menar att militären ska göra i sammanhanget. Den otydligheten är medveten från partiets sida.

Annons

Annons

De kräver också införande av visitationszoner, anonyma vittnen och undantagstillstånd.

Och undantagstillstånd i kombination med militära insatser som inte riktas mot främmande makt är rena döden för demokratin.

Även här finns en del oklarheter om när, hur och varför man skulle göra det. Oklarheter som partiet nog helst vill slippa reda ut, åtminstone inte innan de sitter på makten. Orsakerna till att SD vill ha både undantagstillstånd och militär hjälp till polisen är svårt att tolka på annat sätt än att man genom olika steg vill försvaga demokratin. Det är nämligen vad undantagstillstånd innebär. Och undantagstillstånd i kombination med militära insatser som inte riktas mot främmande makt är rena döden för demokratin.

Ett känt exempel är hur Hitler tog makten i Tyskland med hjälp av bland annat undantagstillstånd och införandet av en fullmaktslag som gav nazisterna rätt att göra precis vad de ville utan riksdagens godkännande. Både undantagstillstånd och att använda militär mot folket är vanliga sätt för diktaturer att kväsa protester mot stat och regering.

Vid undantagstillstånd gäller inte vanliga lagar eller medborgerliga rättigheter. Det är helt enkelt ett sätt att ge staten större makt att fatta beslut som strider mot grundlagen.

I många länder finns möjlighet att införa undantagstillstånd och det verktyget har använts på många platser under pandemin. I Sverige finns inte den möjligheten, varför vi klarat oss från många vidrigheter så som utegångsförbud eller andra former av begränsade fri- och rättigheter. Andra tillfällen när undantagstillstånd används brukar vara i krig eller vid större katastrofer av olika slag.

Annons

Annons

Demonstration i Stockholm efter skotten i Ådalen.

Den tillfälliga pandemilagstiftningen var en slags kompromiss för att kunna ge regeringen större befogenheter än annars. En viktig poäng med den var också att den var just tillfällig, men trots det har den kritiserats hårt från flera håll, just för att den varit grundlagsvidrig. Tack vare protester i riksdagen togs inte lagen så långt som regeringen först ville utan ställdes under riksdagens kontroll.

Det finns ingen anledning att tro att SD vill införa dessa möjligheter för att de tror att det skulle stoppa gängvåldet. Det handlar enbart om makt, om befogenhet att slippa argumentera för att utsätta medborgare för våld och allvarliga intrång i privatlivet.

Både visitationszoner och anonyma vittnen har diskuterats som verktyg för att komma åt gängvåldet, men båda har avfärdats. Visitationszoner för att de helt enkelt är onödiga – polisen vet oftast vilka som är kriminellt belastade – och samtidigt skulle kränka helt oskyldiga människor. Anonyma vittnen är nästan lika meningslöst, då de endast får användas som stödbevisning. I Danmark och Norge där möjligheten finns används den sällan just på grund av det.

Det finns alltså ingen anledning att tillmötesgå Åkesson på någon av dessa punkter, då det skulle kunna vara ett första stort kliv mot nedmontering av mänskliga rättigheter och demokrati.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan