Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Länsstyrelsen är totalt okänslig för enskilda skogsägares synpunkter

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kalkbarrskog.

Bild: Maria Lindholm

Annons

Jag kan inte avstå att kommentera artikeln i ÖP angående kalkbarrskogar och Länsstyrelsens handlande.

Markägarna fick veta vilka unika skogar de har – då bestämde sig hälften för att avverka (21 oktober)

Annons

Annons

Varje skogsägare är skyldig att ha en gällande skogsbruksplan. Skogsbruksplanen innehåller en plan hur skogen ska skötas den närmaste åren. Denna plan kostar skogsägaren mellan 2500 och 5000 kronor per hektar att anskaffa.

(Här kan du enkelt skicka in insändare och debattartiklar.)

Denna skogsbruksplan blir oduglig efter Länsstyrelsens tyckande. Kostnaden drabbar skogsägaren. Ny skogsbruksplan, nya kostnader. Eller kan skogsägaren avstå lagkravet att ha gällande skogsbruksplan, när Länsstyrelsen har rödlistat dennes skog? Vill de bekosta ny skogsbruksplan? Nej!

Varje hektar grankalkskog som Länsstyrelen pekar på har en unik historia. Skogsägaren och generationer före honom/henne har vårdat denna skog på ett sätt som gör att den ser ut som den gör i dag. Det är inte på grund av att Länsstyrelsens tjänstemän har offrat en enda minut för dess vård.

Länsstyrelsen rödlistning är inget beslut. Märk detta, det är inget beslut, som i sin tur går att överklaga till högre instans. Vilket gäller för alla andra offentliga myndigheter. Här har vi en myndighet som kan skada enskilda skogsägare för hundratusentals kronor utan att det är möjligt att få det prövat i domstol.

Är Länsstyrelsen snabba med ersättningsfrågor? Glöm det, de är helt ointresserade. Därför kan Länsstyrelsens tjänstemän uppträda som Guds utsända på jorden. Totalt okänsliga för enskilda skogsägares synpunkter.

Annons

Annons

Hela förfarandet säger till mig som skogsägare att på mina skiften får det inte finnas skog äldre än 80 år. Det gäller att slå sönder alla bestånd så att Länsstyrelsens tjänstemän inte blir intresserade av det som är kvar.

Min hustru och jag bedriver en näringsverksamhet som består av virkesproduktion. Bär, svampar, och maskar är biprodukter.

O Hed

Annons

Annons

Till toppen av sidan