Annons

Annons

Annons

Planerna för nya Busstorget skrotas

Insändare
Opinionen mot planerna för busstorget är ett friskhetstecken

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jag var med på stadsmiljögruppens möte på Gamla Teatern, och blev positivt överraskad av det stora intresset och det starka engagemang som visades för Östersunds utveckling.

Kritiska röster om byggplanerna på Gustav III:s samlades: ”Omöjlig att bortse ifrån” (17 november)

Under mötet, som utlysts med anledning av den starka kritiken mot planerna för GIII:s torg, framkom flera andra projekt som engagerar och ifrågasätts, till exempel ”Skjutbanan” som jag förstår blir ytterligare ett mastodontbygge utöver planerna för GIII:s torg, och därtill det byggprojekt (namn?) som kommer att nästan helt kommer att skymma utsikten mot vårt fina rådhus från Frösösidan, nybyggnader med höghus på sex–elva våningar uppe vid Tegelplan och så vidare.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Gemensamt för flera av dessa projekt förefaller att vara stora projekt där Diös får relativt fria händer att exploatera värdefull tomtmark och ange innehållet till exempelvis kontor och hotell – förmodligen fåtalet bostäder och i synnerhet inte hyresrätter. I fallet med GIII:s torg har kommunen uppenbarligen redan tecknat ett bindande principavtal med byggherren Diös att Diös så småningom får köpa hela kvarteret.

Det är ändå ett friskhetstecken tycker jag, att opinionen inte låter sig tystas när kommunen försöker dupera medborgarna att tro att stora byggprojekt gagnar allas intressen, med avancerade digitala 3D-presentationer på kommunens hemsida och därtill högst begränsade möjligheter för skattebetalarna (till exempel bara tre veckor besvärstid i våras) att få insyn och möjligheter at diskutera jätteprojektet.

Har nuvarande och förväntade resandeflöden och koordination med tåg, flyg och fjärrbusstrafik utretts ordentligt, inte bara medborgarnas behov och önskemål, utan också kommunens mål på befolkningsökning till 75 000 invånare? Riskanalys, både miljömässig och ekonomisk, har det begreppet över huvud taget förts upp på bordet? Eller låter kommunen Diös egna utredningar och försäkranden stå i huvudsak oemotsagda?

Annons

Det framkom också under mötet att 1986 presenterade Arkitektfirman Grönvik ett omfattande planförslag i samband med stadens kommande 200-årsjubileum för GIII:s torg, som rönte stor uppmärksamhet och gillades av många. Vad hände med det planförslaget? Gör det förslaget tillgängligt för allmänheten genom en pdf på hemsidan som alla kan läsa!

Annons

Jag får tyvärr ett intryck av att kommunen så obemärkt som möjligt försöker att ”smyga igenom” ett flertal stora byggprojekt i staden, eller åtminstone minimera skattebetalarnas inflytande över stadsplaneringen genom att ge så lite direkt information som möjligt och inte invitera till samrådsmöten, att avstå från att välkomna de omfattande opinionsyttringar i media som visats – kanske tycks det ifrån kommunalt håll att medborgarna vet inte sitt eget bästa.

Kommer Östersunds kommun att fortsätta styvmoderligt behandla kritiska röster i stadsplaneringen, eller kommer man att framledes att mot förmodan välkomna medborgarnas och skattebetalarnas intresse och engagemang för vår gemensamma utveckling? Jag är tyvärr rätt pessimistisk i det avseendet!

Börje Norhager

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan