Annons

Annons

Annons

Åre

Debatt
C: Vi är positiva till Rödkulleprojektet – om knäckfrågorna går att lösa

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På 1970-talet bestämde staten att Åreskutan skulle avsättas för skidturism. Kabinbanan byggdes och omfattande utbyggnader av liftsystemet följde.

I början av 2000-talet togs stora kliv i utvecklingen med byggande av hotell- och konferensanläggningar samt förtätning av Åre by.

Efter det har Åre haft förmånen att arrangera två alpina VM och en mängd andra tävlingar samt evenemang. Fjällbyn har gått från att vara en ren vinterturistort till ett besöksmål i världsklass - året runt. Sedan millennieskiftet har den bofasta befolkningen ökat med närmare 25 procent.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Åre är en framgångssaga att vara stolt över. Men förändringen har också fört med sig växtvärk och en debatt om hur vi vill (och inte vill) att Åre ska utvecklas.

Annons

I den diskussionen representerar Rödkulleprojektet mer än ett enskilt projekt. Det handlar även om hur vi betraktar fortsatt utveckling i Åredalen. I ett större perspektiv kan projektet komma att påverka synen på byggande i övriga fjällvärlden.

Att bygga i fjällmiljö är nämligen inte oproblematiskt. Naturvärden, risker för ras och skred, påverkan på Indalsälven och rennäringens intressen är några exempel på frågor som måste undersökas och värderas. Frågorna är komplexa, men hanterbara och kan alla utredas, redovisas samt värderas.

Däremot finns ingen given mall för att hantera de subtila värden som handlar om kvalitet, ’”bykänsla” och trivsel.

Det finns goda argument både för och emot Rödkulleprojektet. Vi respekterar verkligen dessa olika uppfattningar, försöker lyssna in och göra ansvarsfulla avvägningar. Men det ska erkännas att det inte är lätt.

I nuläget finns ett förslag till planprogram för Rödkulleprojektet. Där konstateras en rad knäckfrågor som måste lösas för att det ska vara möjligt att gå vidare och upprätta detaljplaner för området.

Under det dryga decennium som Rödkulleprojektet varit aktuellt har den geografiska utbredningen minskat avsevärt, liksom antalet planerade bäddar. Nuvarande förslag innebär att hela området väster om Ullådalsvägen lämnas fritt från ny bebyggelse. Merparten av den föreslagna bebyggelsen är numera koncentrerad till Rödkullen centrum.

Annons

Annons

Ingen ny bebyggelse tillkommer i Ullådalen, vilket är viktigt att poängtera. Ullådalen, som är ett värdefullt och lättillgängligt fjällområde kommer att skyddas mot ytterligare bebyggelse.

Centerpartiet i Åre är positiva till Rödkulleprojektet – men bara under förutsättning att planprogrammets knäckfrågor går att lösa.

Viktigt för oss är också att projektet går att etappindela så att Åredalens avloppskapacitet säkras för byggande av permanentbostäder.

De ekonomiska analyser som gjorts av projektet visar att det kan komma att skapas nära 400 nya årsarbetstillfällen. Detta betyder fler och växande företag. Vilket i sin tur innebär ökade skatteintäkter – resurser som vi kan använda till att förbättra och utöka den kommunala välfärden.

Till syvende och sist är det kommunfullmäktiges 37 ledamöter som under 2022 kommer att ta ställning till planprogrammet.

Daniel Danielsson (C) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande

Can Savran (C) kommunalråd, samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan