Annons

Annons

Annons

Annons

Åre

Debatt
Fastighetsägarna: Svårt få till en dialog med Åre kommun om miljötillsyn

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Åre kommun tappade bara en placering i årets upplaga av Företagsklimatet (Svenskt Näringsliv) och landade på 129:e plats.

Om man tittar vidare på siffrorna så kan man ana att kommunens service och bemötande verkar sjunkit betydligt mer under perioden. Även möjligheten att komma i kontakt med kommunens handläggare sjönk i betyg.

Bilden överensstämmer dessvärre med vår iakttagelse.

Vi som branschorganisation ser helt klart positivt på miljötillsyn, men upplever tillsammans med våra lokala medlemmar en stark otydlighet för miljötillsynen som bedrivs av kommunen. Vilken arbetsinsats gör kommunen rimligen varje år? Fastighetsägarna har under ett års tid sökt Åre för dialog och svar kring transparens och fakturaunderlag i dessa frågor, men här har Åre gått bet.

Annons

Det enda tydliga svar vi egentligen givits är att timavgiften, avseende den årliga miljötillsynen av flerbostadshus, taxan, alltid höjs med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) sedan beslut i kommunfullmäktige 2017.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

NNR (Näringslivets regelnämnd) har i tidigare kommungranskning, där man sett över regeltillämpning på kommunal nivå, påpekat att kommuner, däribland Åre, behöver just transparens och tydlighet:

”Det ska tydligt redovisa vilka faktorer som tagits med när man räknat fram avgiftsnivåerna för anmälan och tillsyn. De kostnader kommunen tagit med när avgiften beräknats bör tydligt framgå av hemsidor och informationsmaterial. Kommunernas avgifter bör ha en tydligare koppling till kommunens motprestation gentemot det enskilda företaget. Det ska vara tydligt när och för vad varje företag betalar en avgift. Beträffande miljötillsynen bör avgiftsuttaget ske huvudsakligen då tillsynen genomförts på plats eller när företagens dokumentation kontrollerats. Det bör också finnas en tydligare koppling till den arbetsinsats kommunen har för det enskilda företaget när avgifter beräknas/fastställs. Avgiften bör minskas i de fall tillsynsbesök på plats inte genomförs eller är motiverat.”

Åre har även uttryckt i NNR:s tidigare kommungranskning att man tittar på en plan för hur ”näringslivet och myndighetssidan kan samverka på olika sätt.”

Här kan man väl ändå våga påstå att vi verkligen försökt från vår sida. Vi ser fram emot dialog om samverkan, bara vi får kontakt och svar på de frågor som finns. Det är inte orimligt, eller för mycket begärt.

Björn Lundborg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord

Annons

Annons

Till toppen av sidan