Annons

Annons

Annons

Annons

Åre

Debatt
Spara inte på Åres förskolor!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Åres politiska majoritet har beslutat om besparingar på 6 miljoner kronor för område barn och utbildning under 2022. Detta innebär för förskolan större barngrupper och lägre personaltäthet än någonsin tidigare.

Styrande majoritet anser sig nödgad att välja mellan nedläggning av förskolor i kommunens periferi eller generella försämringar för samtliga förskolor, där man då valt det sistnämnda. Man nämner föga de tio år av politisk saktfärdighet och inkompetens som präglat styret av förskolan i Åre, och för vilket man är ansvarig.

Vi vill inte lägga ned förskolor i Åre kommun (10 november)

Annons

Annons

I budgetbalansens namn klubbas så åtgärder som drabbar de allra yngsta barnen, samt de eldsjälar som sörjer för deras dagliga omsorg ute på förskolorna: Individer som är helt utan ansvar och skuld i den ekonomiska situationen.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Samtidigt agerar Åre kommun i fastighetsaffärer för mångdubbelt större summor än 6 miljoner, och använder skattemedel i juridiskt tveksamma kreditupplägg till privat näringsidkare. Varför allmänna medel ska spenderas så, snarare än i kommunal kärnverksamhet som till exempel en barnomsorg värd namnet, tarvar sannerligen en förklaring.

Föräldrar kritiserar förskolor i Åre: ”Diskriminerande för barnen” (29 november)

Den risk- och konsekvensanalys som gjorts visar på hög risk för en rad negativa utfall, om sparbeslutet träder i kraft. Bland annat risk för ökning av olycksfall bland barnen, av stress och ohälsa hos personal, ökad personalomsättning, negativ inverkan på personalförsörjningen och för barn i behov av stöd. Någon handlingsplan för att hantera dessa risker finns inte. Beslutet träder i kraft vid årsskiftet.

Annons

Annons

Två tredjedelar av Åres barngrupper är redan större än vad Skolverket rekommenderar. Förskolepersonal är redan hårt drabbad av stressrelaterad ohälsa. Samtidigt är behörig förskolepersonal eftertraktad i hela Sverige. Detta verkar ha undgått vår styrande majoritet som med en anmärkningsvärd kortsiktighet behandlar sin förskolepersonal som om den var överflödig, utbytbar, något att ta för givet.

Vi tar därför tillfället i akt att upplysa vår styrande majoritet om det självklara: det är er makt som inte ska tas för given. Det är Åres politiska majoritet som är utbytbar. Inte förskolans personal. Gör om, gör rätt. Inget är så dyrt som att spara på barn.

Karolina Lindgren Runestam

Maja Kogner Thomke

Kristin Signemark

Annons

Annons

Till toppen av sidan