Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Jämtlands framtid kräver en fungerande kompetensutveckling

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den gröna industrirevolutionen i norra Sverige skapar många nya spännande jobb och tron på framtiden är enorm. Men det finns också hinder på vägen i form av en omfattande och tilltagande kompetensbrist.

Unionens konjunkturrapport visar att en större andel av de lediga jobben i Jämtland är högkvalificerade jobb jämfört med andra län utanför storstadsregionerna. Om företagen i Jämtland ska kunna nå sin fulla potential måste de kunna anställa personer med rätt kompetens.

Men möjligheterna till kompetensutveckling, framför allt hos redan yrkesverksamma, måste då bli långt mycket bättre än vad de är idag.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Även om du har en universitetsexamen sedan tidigare kommer det nya arbetslivet att kräva mer av dig. Du kommer förmodligen behöva uppdatera din kompetens ett flertal gånger under ditt arbetsliv. Men då måste du också ha möjlighet att rent praktiskt och ekonomiskt kunna göra det. Parterna på arbetsmarknaden har en överenskommelse om hur detta ska gå till.

Efter att PTK och Svenskt Näringsliv tecknade en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd hösten 2020 har senare även LO och andra enskilda förbund valt att ställa sig bakom det nya huvudavtalet. Det är mycket positivt för Sveriges framtid. Den här överenskommelsen möjliggör nämligen kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under hela arbetslivet, både för anställda och för personer som är mellan jobb.

Överenskommelsen gör det möjligt för dig att kunna studera mitt i arbetslivet. Det gäller även du som är vuxen, med jobb, huslån och barn. Du bestämmer dessutom själv vad du ska studera, inte din arbetsgivare, så länge utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det är upp till dig om du vill du vässa dig inom ditt yrke eller välja en helt ny inriktning. Det finns inte heller krav på en fast anställning.

Även du som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid har möjlighet att kompetensutveckla dig.

Annons

Om avtalet realiseras skapas en ny typ av studiestöd för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. Det innebär att du kan utbilda dig i upp till ett år (på heltid eller deltid) med betalning. Många kommer att kunna få ut 80 procent av sin lön under studietiden.

Annons

Det här är åtgärder som kommer att stärka konkurrenskraften hos företagen och kompetensen hos den enskilde individen. Nu är det upp till politikerna att göra verklighet av överenskommelsen och genomföra de reformer som krävs för att människor och företag ska ha möjlighet att möta de ökande kompetenskraven. Det är vad Jämtland och Sverige behöver framåt.

Patrik Åsell, regionchef Unionen Mellannorrland

"Även om du har en universitetsexamen sedan tidigare kommer det nya arbetslivet att kräva mer av dig. "

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan