Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Fler åtgärder krävs för att förbättra arbetsmiljön i byggbranschen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Jag ska bara, ni behöver inte vänta.” Vem har inte sagt så? Vi ska på lunch, eller strax avsluta dagen. Då är det lätt att skynda sig, men också att begå misstag.

Inom många yrken får ett fel som begås under stress eller med en trött hjärna kanske inte så stora konsekvenser. Men i byggbranschen kan ett felsteg få förödande konsekvenser.

Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Den arbetsrelaterade ohälsan har minskat påtagligt. Olycksfrekvensen har halverats sedan 1990-talet. Förbättringarna beror på ökad riskmedvetenhet och idogt arbete i företagen. Anmälningar av arbetssjukdomar minskar. Det gör även arbetsolyckorna, om än inte lika tydligt under senare år.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Byggföretagen har arbetat systematiskt för en säkrare arbetsmiljö. Våra arbetsmiljörådgivare ger råd och stöd till medlemsföretag. I Byggbranschens Säkerhetspark kan man reflektera och diskutera kring vanliga riskmiljöer. För att minska antalet olyckor i byggbranschen blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Idag har över 200 000 människor gått utbildningen.

"Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. "

Bild: Josefine Hektor

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men allt arbetsmiljöarbete kräver samverkan mellan parterna ute på arbetsplatserna. Därför vill vi också se fackförbundens skyddsombud som en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Dessa skall självklart ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet mot en nollvision. Men det räcker inte. Ska vi fortsätta förbättra arbetsmiljön i byggbranschen krävs fler åtgärder:

Företagen måste fortsätta involvera sina medarbetare i arbetet för en sund arbetsmiljö och jobba vidare med att stärka säkerhetstänket. Vi måste få bort ”jag ska bara”-kulturen.

För att skapa säkra arbetsplatser så måste beställare i alla led ställa uppföljningsbara arbetsmiljökrav på de entreprenörer som anlitas.

Annons

Annons

Arbetsmiljöverket måste göra fler inspektioner och kontroller för att säkerställa arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatserna.

I en internationell jämförelse tillhör svenska byggföretag de främsta när det gäller arbetsmiljö. Det är glädjande för alla oss som länge arbetat för en schysst byggbransch. Men än är nollvisionen långt borta.

Ett litet steg för att skapa en säkrare byggarbetsplats är därför att skippa den sista arbetsuppgiften innan rast, på samma sätt som man bör skippa ”det sista åket” i slalombacken. Alla ska komma hem säkert efter arbetsdagens slut.

Christin Andersson, Byggföretagen Jämtland

Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen Södra Norrland

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan