Annons

Annons

Annons

Frida Demervall

ledare centerpartistiskCorona: Näringsliv

Frida Demervall
Kan psykisk ohälsa botas med hemmakontor?

Enligt en nyligen publicerad undersökning verkar svaret på den frågan vara ja. Pandemin har minst sagt bidragit med en del oväntade och intressanta resultat när det kommer till psykisk ohälsa.

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är centerpartistisk.

Pandemin kan leda till samhällsförbättringar.

Annons

Mot slutet av förra året var den fjärde smittvågen av covid-19 ett faktum. Vi har nu levt med den här pandemin i ganska precis två år. Två år där vi sett vårt samhälle förändras och utmanas på sätt som kändes otänkbara innan.

Pandemin har påverkat så gott som alla delar av våra liv och kommer så att göra långt efter att covid-19 inte längre klassas som ett samhällsfarligt virus. Men det behöver inte vara någonting dåligt. Tvärt om. Viktiga lärdomar har gjorts och kommer att kunna göras inom många områden, vilket potentiellt kan leda till stora samhällsförbättringar.

Vad mår vi bäst av? Hemmakontor eller kontorsmiljö?

Annons

En nyligen släppt rapport gjord av försäkringsbolaget Skandia är därför av stort intresse. Den indikerar att pandemin skulle kunna ge en del svar kring hur en av våra stora utmaningar i samhället kan bekämpas, nämligen psykisk ohälsa.

Annons

De allra flesta kan idag relatera till hur mycket som påverkas när den psykiska hälsan blir lidande. Av egen erfarenhet, eller från människor som drabbats i ens närhet. Hur utmattning eller depression kan leda till att nära och kära skärmar av sig socialt, inte klarar av jobb eller ens de enklaste vardagsbestyr. Och den stora utbredningen i samhället gör det till ett enormt problem.

För samhället i stort, då det årligen kostar enorma summor, men framförallt såklart för den som drabbas. För i allt från nedstämdhet, till panikångest eller självmordstankar finns det så mycket smärta.

Vi vet att den psykiska ohälsan ökar och att den idag är orsaken till nästan hälften av alla sjukskrivningar. Som samhälle behöver vi därför försöka förstå vilka de strukturella problemen är som bidrar till den utvecklingen.

Det är därför med stort intresse jag läser om den här undersökningen. För lite överraskande visar den att den psykiska hälsan, i motsats till vad man kanske skulle ha trott, förbättrades under pandemin.

Andelen sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa gick ner när fler fick möjlighet att jobba hemifrån under 2020

Annons

Under 2020 minskade andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa från 48 procent till 41 procent. För att sedan återigen gå upp under 2021. Orsakssambandet till ökningen verkar här handla om att människor kom tillbaka till arbetsplatsen 2021. Det vill säga, andelen sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa gick ner när fler fick möjlighet att jobba hemifrån under 2020, men gick upp igen när människor återvände till arbetsplatsen under 2021.

Annons

I såväl forskning som medarbetarundersökningar gjorda under pandemin har det framkommit att många ansett sig må bättre på grund av större flexibilitet i vardagen under pandemin. Att hemmakontoret möjliggjorde en mycket bättre balans mellan familjeliv och arbetsliv än tidigare.

Men här ser vi det alltså svart på vitt även i sjunkande siffror för sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa.

Det är ett högst relevant och intressant fynd som behöver studeras vidare. För mycket lidande och enorma summor skulle kunna sparas om vi kan hitta lösningar för att bryta den negativa utvecklingen vi har idag.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan