Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
S: Vårdköerna kräver en förändring av regionens personalpolitik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bengt Bergqvist (S).

Annons

Revisorernas granskning av regionen arbete med personalförsörjningen visar med tydlighet att frågan inte prioriterats av regionstyrelsen. Revisorerna slår fast att det finns allvarliga brister i styrning och uppföljning.

Det finns ingen aktuell inventering av personalbehovet, det finns ingen aktuell plan och strategi för personalförsörjning. Det finns ingen strategi för att skapa attraktiva arbetsplatser.

Annons

Regionens personalstrategi sågas av revisorerna (27 januari)

Man häpnar. Regionen kämpar fortfarande med alldeles för många stängda vårdplatser och flera verksamheter inom sjukvården saknar anställda, framförallt sjuksköterskor. Resultatet är invånare som tvingas vänta på sin planerade vård, som tvingas gå med en onödig smärta och lidande.

Annons

Men också dyra lösningar som inhyrd stafettpersonal och köpt vård i andra delar av landet. Men den blågröna politiska ledningen kan fortfarande inte förmå sig att hantera personalfrågan som en politisk prioritering.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Under hela den här mandatperioden har regeringen tillfört stora summor pengar till sjukvården. Bara 2022 så är Region Jämtland Härjedalens budget förstärkt med 155 miljoner i ökade generella och riktade stöd. Det här medför att det i år faktiskt finns utrymme att satsa på vården, något som lyst med sin frånvaro de senaste åren.

Jag är glad om regeringens tillskott kan användas för att korta köerna och ännu mer om det kan ske inom de två områden vi socialdemokrater pekade ut som extra prioriterade i höstas. Nämligen barn och ungas psykiska hälsa samt länets hörselvård.

Annons

Men jag oroas över att den fortsatta personalkrisen ska innebära att regionen inte lyckas skapa vård för pengarna. Inom psykiatrin ser vi allvarliga problem med tillgängligheten, men också en personalbrist.

För att få ordning på vårdköerna så måste vi se en förändring i personalpolitiken. Regionen behöver bli en attraktiv arbetsgivare och all den fantastisk personal som arbetar hos regionen måste känna förtroende för ledning och politiken. Tyvärr ser jag inga signaler på någon kursändring på det området.

Bengt Bergqvist (S) regionråd i opposition

Annons

Annons

Till toppen av sidan