Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Osund konkurrens får inte slå ut seriösa byggföretag

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En alldeles för stor andel av Byggföretagens medlemsföretag anser sig drabbade av osund konkurrens. Att seriösa byggföretag riskerar att slås ut av kriminella är något vi aldrig kan acceptera. Nu krävs att alla goda krafter hjälps åt för att vända utvecklingen.  

Byggbranschen är viktig för Sverige. Varje år bidrar vi med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Det är små och stora företag runt om i landet som är med och bygger Sverige bättre. Men de senaste åren har larmen om arbetslivskriminalitet kommit allt tätare.

För att kartlägga hur omfattande problemen i byggbranschen är tog Byggföretagen initiativ till Byggmarknadskommissionen som nyligen presenterade sin slutrapport. Tyvärr har man inte lyckats visa hur stor brottsligheten egentligen är. Men kommissionen är tydlig med att det finns för många företag med olagliga eller ohederliga uppdrag, och att det krävs nya åtgärder för att rensa bort dem. Det är en slutsats som vi på Byggföretagen delar.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Som bransch- och arbetsgivarorganisation har Byggföretagen länge arbetat för att mota bort de oseriösa företagen. Vi har infört ID06-systemet samt hårdare kontroller för att få kollektivavtal genom Byggföretagen. Vi har gjort klart att i vår strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch kan vi aldrig acceptera kriminella företag med affärsidé att runda lagar och regler.

Men det räcker inte med att vi som arbetsgivarorganisation, många gånger tillsammans med facken, arbetar för en sund konkurrens. Ett stort ansvar vilar även på övriga aktörer i byggprocessen. Det gäller inte minst beställarna som i alla led måste bli bättre på att upphandla seriösa företag. Det starkaste vapnet för att stänga ute kriminalitet och fusk är nämligen beställare med hårda krav vid upphandlingar och en vilja att betala för säkerhet och schyssta villkor.

Även myndigheter, riksdag och regering behöver göra mer. Efterlevnaden av dagens lagar och regler måste kontrolleras betydligt bättre. Och det behövs nya beslut. Det handlar – precis som Byggmarknadskommissionen föreslår – om att minska sekretess mellan myndigheter, bryta sekretessen på företagens skattekonto, intensifierad tillsyn av utstationeringsregistret och korta handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna

Det går att vända utvecklingen. Nu krävs att alla hjälps åt. Arbetsmarknadens parter måste tillsammans med lagstiftare, myndigheter och beställare säkerställa att inte fler seriösa byggföretag slås ut av en osund konkurrens.

Christin Andersson, bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen i Jämtland

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan