Annons

Annons

Annons

Annons

Ragunda

Debatt
S: Vad gör Ragundas politiska ledning?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den nuvarande politiska ledningen i Ragunda med Centerpartiet och Mikael Westin i spetsen hade under sin tid i opposition orden ledning, styrning och uppföljning som sitt mantra.

Nu är man inne på sitt fjärde år vid rodret i kommunen och hur är läget nu? Har man helt tappat bort de tre orden? Vad har man gjort?

Investeringsmässigt har det inte hänt mycket. 2021 var planen att investera 65 miljoner – har verkställts investeringar för 14 miljoner. Reparation och underhåll beräknades till 12 miljoner och 0 har utförts.

Dock ska det tilläggas att tak på Hansåkerskolan har åtgärdats så att föräldrarna som man skämtsamt sa ”slipper skicka med barnen regnkläder”.

Inför budgetåret 2021 utlovades en offentlig toalett i Stugun och carport för hemtjänstens bilar. För byggandet av toaletten finns handlingar för utförandet klara att bearbeta för att sända ut på upphandling, dessa handlingar är daterade maj 2020.

Annons

Annons

Nu vill de styrande skjuta fram denna investering till 2023 och någon carport till hemtjänstens bilar har inte heller kommit på plats inför den vinter vi nu befinner oss i. Dessutom ämnar man låta hemtjänsten i Bispgården vänta till 2023 innan carport kommer på plats!

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Dessa exempel visar hur lite C, KD och AfR intresserar sig för personalens arbetsmiljö vilket vi även har sett i andra sammanhang där vissa av dessa partier är med och styr.

I mars 2020 stängdes badhuset i Stugun, då på grund av den stora smittspridningen i den fortfarande pågående pandemin. Under stängningen har man upptäckt att badet måste renoveras. Kom detta som en fullkomlig överraskning? Med ledning och styrning borde väl detta vara känt och planerat sen länge?

Skolan har tvingats ställa om så att den obligatoriska simundervisningen sker på andra orter utanför vår kommun med naturligtvis ökade kostnader som följd. En annan badfråga är hur man hanterat frågan om Koppelhällans framtid? Vad har hänt där?

Centerpartiet vill ha en väldigt företagsvänlig framtoning, men hur står det till med detta i Ragunda, Mikael Westin? Frågan väcks när man ser inlägg i sociala medier där företagare frågar sig ”Vilken röv ska man sparka på för att få ett besked från Ragunda kommun”?

Annons

Listan kan förlängas med fler exempel på uteblivna åtgärder. Vi kan nämna Bergegården och utredningen av föreningsbidragen, där diverse bidrag getts till föreningar utan legitima beslut.

Annons

Ett standardsvar från de styrande, med Mikael Westin i spetsen, är att det är personalbrist inom samhällsbyggnadsförvaltningen och vi befinner oss i en pandemi. Det är väl kända fakta, men pandemin har lärt oss alla att använda digital teknik för att kunna utföra uppgifter. På chefssidan så har det ju funnits tillförordnade chefer hela tiden – vilken ledning och stöd har du och dina politikerkollegor gett dessa chefer och kommundirektören? Politiken har ju en om möjligt en ännu större roll i krissituationer

Utredningar, uteblivna svar och besked har tyvärr blivit vardagsmat för många medborgare i Ragunda kommun.

Inser ni, C,KD och AfR, hur många medborgare i vår kommun som drabbas av er oförmåga till ledning och oförmåga att komma till beslut?

Inser ni att detta även smittar av sig till stora delar av tjänstemannaorganisationen?

Lennart Skoog, ordförande Socialdemokraterna i Ragunda

Annons

Annons

Till toppen av sidan