Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Ortopedläkare: Vetskapen att våra patienter inte kan få vård i tid plågar oss svårt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Malin Moberg

Annons

Om läget på ortopedkliniken i Östersund

Våren 2021 hade så många sjuksköterskor sagt upp sig från ortopedens vårdavdelning att antalet vårdplatser drogs ned till 21 stycken mot ordinarie 42.

Från att ha varit en avdelning med en någorlunda stabil bemanning gick situationen till att vara katastrofal. Att missnöjet dessförinnan pyrt under en längre tid verkade ha gått den högre ledningen förbi, eller så valde man att inte förstå. För tillståndet hade kommunicerats uppåt.

Från läkaravdelningen på ortopeden har vi, utan att få någon märkbar respons, framfört våra åsikter. Vi har via våra chefer, via facklig samverkan samt i direkta samtal med regionledning och styrande politiker framfört konsekvenserna av det nu uppkomna läget utan att några märkbara åtgärder vidtagits.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Tillståndet på ortopeden är på intet sätt unikt, utan spritt över i princip hela sjukhuset.

Områdesledningen och medarbetarna på ortopeden gör vad de kan för att behålla och rekrytera personal men saknar mandat för kraftfulla åtgärder som skulle göra vårdavdelningen till en attraktiv arbetsplats.

Tillståndet på ortopeden är på intet sätt unikt, utan spritt över i princip hela sjukhuset. Det har lett till ett stort antal anmälningar till Arbetsmiljöverket, men övergripande åtgärder från den högre ledningen för att förbättra situationen har vi inte märkt av. Tvärtom kvarstår sjuksköterskors låga lönenivåer (näst lägst i landet för vårdförbundets medlemmar), arbetstidsavtal som gör att man får arbeta mer till samma lön samt sänkta bemanningstal som innebär att färre ska göra mer.

Problemen började långt innan covid-19-pandemin, så den kan inte anges som orsak till läget. Men nog har den accelererat skeendet på grund av hur personalen behandlades och värderades under de första vågorna.

Cirka 250 patienter står på väntelista för någon typ av knäprotesoperation.

Nu snart ett år senare har vi fortfarande 21 vårdplatser och vi ser ingen ljusning på situationen. Den akuta verksamheten klarar vi ännu av att hantera, men den planerade verksamheten som kräver inneliggande vård är slagen i spillror. Väntetiderna för till exempel protesoperationer är katastrofala. Cirka 250 patienter står på väntelista för någon typ av knäprotesoperation.

Annons

Annons

Av dessa kan omkring 200, av olika skäl, inte åka till andra sjukhus för att opereras enligt vårdgarantin. 2021 gjorde vi i Östersund 21 vanliga knäprotesoperationer jämfört med tidigare närmare 200 per år. Tiden för att beta av den nuvarande kön om vi fortsätter operera i den takt vi nu har möjlighet till är cirka tio år och kön växer hela tiden.

Vi träffar patienter med fruktansvärda smärtor på vår mottagning. Vissa överväger att ta sitt liv, andra kan inte arbeta och blir utförsäkrade och många klarar inte av att ta sig ut utan isoleras i sina hem. Vetskapen om att våra patienter inte kommer att få vård i tid trots att vi gör det som är medicinskt rätt plågar oss ortopedläkare svårt.

”Vården fungerar när den behövs” hävdade Eva Hellstrand (C) i Länstidningen 210212. Det stämmer tyvärr inte. De sjukaste patienterna med de största behoven, som ska beredas företräde till vården, får stå tillbaka medan unga och friska patienter har möjlighet att söka efter en operation på annan ort. Men då till en betydligt högre kostnad än om vi fått ge vården hemmavid.

Det behöver inte vara så här. I länet finns den personal och kompetens som behövs för att ge den vård vår befolkning har rätt att förvänta sig. Det som saknas är attraktiva arbetsvillkor inom Region JH.

Vi är väl medvetna om den svåra ekonomiska situation regionen varit och fortfarande är i, men tyvärr ser vi inte att organisationen hushållar bättre med resurserna nu än tidigare. Ortopedspecialister, som skattebetalarna betalat dyrt för att utbilda och nu skulle ha stor glädje av i återtaget av den uppskjutna vården, söker sig nu bort då resurserna för att de ska kunna utöva sitt yrke saknas. Snart kommer det att leda till ännu större behov av köpt vård, sämre kvalitet i vården av akuta skador och stora svårigheter att utbilda nya ortopedläkare.

Annons

Annons

Det enda skälet till att vi nu går med svarta siffror är att regionen belånat befolkningens hälsa genom att omöjliggöra för oss att ge er den vård ni har behov av och har rätt till. Någon återbetalningsplan för den skulden har ännu inte presenterats av Maria Söderkvist och Tom Silverklo (C).

Att vi nu säger detta är inte för att vi vill vara illojala mot vår arbetsgivare utan för att vi känner att åtminstone vi måste vara öppna och ärliga mot vår uppdragsgivare, ni som lever och vistas i Jämtland Härjedalen

Gustav Trehn, Anna Tholsson, Nils Axrup, Henrik Borg, Elin Albrechtsson, Johan Widerström, Roger Skönneberg, Sophia Säterhall, Johannes Malm, Katarina Lindgren, Christian Buttazzoni, Andreas Gottvall, Åke Hamberg, Lars Korsnes, Johan Norqvist, Jens Sandström, Mats Halvarsson, Margareta Lithell, Fredrik Larsson, Anders Arnevång, Jabr Al Refai, Sara Hagelin, Jörgen Larsson, Martin Nilsson, Simon Östling och Åse Wiström – samtliga läkare vid område ortopedi Östersunds sjukhus

Annons

Annons

Till toppen av sidan