Annons

Annons

Annons

Annons

Funäsdalen

Debatt
Är ett tvåvåningshus ett höghus?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Torsdag 10 februari beviljade Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd ett rivningslov för befintliga Hotell Tänndalen och bygglov för nya byggnader på platsen. Trots att hotellet har varit ett välkänt och populärt besöksmål har lokalerna som ett djupt sår i våra hjärtan i många år varit stängda. En grön lampa från en nödutrymningsdörr har lyst upp vintermörkret och påmint om svunna tider med minnen kring det genuina fjällturistlivet.

En skiss över byggnaderna som bygglovsansökan gäller.

Huvudbyggnadens äldre del var en före detta jaktstuga som på 1920-talet flyttades från Österdalen i Norge. På 1940-talet byggdes stugan ut och moderniserades samtidigt som den gjordes om från privatbostad till turistverksamhet. Anläggningen lockade många konstnärer som bidragit med bland annat ett skulpturalt trappräcke och totempålarna på gården.

Annons

Annons

Under årens lopp har flera fina äldre timmerbyggnader flyttats till platsen.

En detaljplan antogs 2009 för att kunna utveckla hotellet med bostäder. Andra detaljplaner som togs fram i närområdet under samma tid har skyddsbestämmelser. Det verkar som att inte byggnaderna bedömts som skyddsvärda när detaljplanen togs fram.

En detaljplan tas fram enligt Plan- och bygglagen. Det är en demokratisk process där sakägare, grannar och myndigheter hörs och förslaget omarbetas efter inkomna synpunkter. Detaljplanen kan även överklagas. Detaljplanen är en trygghet för både den som vill bygga och den som påverkas av byggnationen. Detta eftersom det redovisas i detaljplanen hur byggnader ska utformas, dess storlek och placering.

En laga kraft vunnen demokratisk detaljplan måste respekteras, precis som alla som arbetat med att ta fram detaljplanen. Oavsett om vi gillar det eller inte.

Vi har mycket skickliga medarbetare som jobbar intensivt med att behandla alla lika under samma förutsättningar efter gällande lagar, bestämmelser och rekommendationer. Besluten tas inte lättvindigt, men oavsett beslut så recenseras ofta kommunens arbete som antingen för nitiskt eller för slapphänt.

Jag gillar verkligen att människor vill diskutera arkitektur och vår bebyggda miljö. Jag ser fram emot synpunkter och yttranden även när vi frågar om det i grannhöranden och planarbeten.

En av byggnaderna som finns på fastigheten. Arkivbild.

Bild: Ulrica Dahlqvist

Annons

Annons

Om jag själv ritat på Hotell Tänndalen skulle min strävan varit att inkludera befintliga byggnader i det nya. Precis som gjorts under historiens gång.

Fastighetsägaren söker dock efter nya platser för timmerhusen. På samma sätt som byggnaderna flyttades till denna plats kan därmed byggnaderna leva vidare. Historien kan upprepa sig. Som boende i kommunerna kan jag även se fördelar. Ett större underlag för kollektivtrafiken och verksamheter i området. Om bara en familj flyttar in permanent är det en stor tillgång.

Ingen ny mark tas i anspråk utan många lägenheter kan tillskapas.

Byggnaderna får en liknande placering och ett ståtligt uttryck som ändå kan föra tankarna tillbaka till vad som tidigare funnits på platsen. Jag kan förstå att vissa inte gillar detta, men att kalla tvåvåningshus med suterrängvåning för höghus är lite väl magstarkt.

Peter Nilsson, stadsarkitekt i Berg- och Härjedalens kommuner

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Till toppen av sidan