Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
M: Regionvårdens bekymmersamma läge har formats under lång tid

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utredningen om storregioner 2016–18 sa att vården i Norrland saknade 1 miljard kronor varje år för att inkomsterna i Norrland är lägre än i resten av Sverige – skatten ger mindre i norr.

För Region JH skulle det vara minst 110 miljoner per år sedan lång tid. Det har medverkat till att regionen gått back länge. Staten ger nu bidrag vissa år men långvarig lösning syns inte – skulle kräva skattereform. Det talas gärna om rätt till god och lika vård i hela landet, men hur är verkligheten?

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Vårdplatserna minskades från cirka 1990. Det du tidigare låg inne en vecka för klarades nu av på två–tre dagar eller över dagen. Operation av bråck i lokalbedövning över dagen gjordes i privat vård på läkarhusen i Stockholm redan 1966. Hade hörselben och trumhinna lagats här i Östersund 1983 så skulle patienten ligga kvar en vecka.

Annons

I Trondheim 2003 kunde patienten komma med Hurtigrutten på morgonen, opereras på förmiddagen och ta kvällsbåten hem. Detta spred sig med tiden till landstingens sjukhus varför behovet av vårdplatser minskade. Pengar sparades men det gick för långt i hela Sverige, vilket märktes flera år före corona.

Alla vill ha det bästa och nya inom vården. Att det då behövs utbildning för all personal lyfts fram nu efter corona. En hjärtläkare sa vid ett möte cirka 2010 att ”av det vi gjorde 1980 finns inget kvar.”

Tänk er en bilfabrik som inte utvecklar nästa bilmodell för att nuvarande modell just nu säljer bra. Konkurs och nedläggning lär hota! Nu ska det äntligen satsas på utbildning och förnyelse för all personal samtidigt som vi ska ta hand om vårdköer med uppskjutna operationer, samt ta hand om personal som kämpat väl. Detta medan rekrytering pågår efter alla som slutat. Låter stressigt.

Höga chefer rekryteras söderifrån och tillsätts politiskt. De sitter kvar efter ett första val och hinner anlita konsulter och tillsätta nya mellanchefer till dyra kostnader. Dessa chefer ska spara för att motivera sin plats vilket ofta medför vänteläge för utbildning, utveckling och fler sängplatser.

Högsta cheferna kan lyftas ut, men övriga nytillsatta administratörer bli kvar. Detta trots att de som står på golvet länge tyckt att alla administratörer inte lyckats medverka till mer eller bättre vård motsvarande kostnaden.

Annons

Nu utreds en ”rättvisemur” mellan regionvård och privatvården. Bland de nästan 700 000 svenskar som har privat vårdförsäkring finns företagare, toppidrottsmän men även politiker högt upp i hierarkin!

Annons

Kanske har det någon gång syndats mot principen att sjukast ska gå först – särskilt på större sjukhus där medarbetarna inte är så medvetna som här. Men de som utöver skatt väljer att betalat extra till privat försäkring ska hålla sig i sin egna fil som inte får påverka köerna i regionen.

Många har dock utan protester kunnat få nytta av de effektiviseringar som utvecklats inom privat vård. Ingen har hörts klaga på att de operationer som gjorts privat har medfört kortade köer i regionerna.

Det är en intressant utmaning att försöka göra regionvården lika väl tillgänglig som privat vård. Dock ses de med svårast sjukdom, hög ålder och många mediciner oftare i regionvården. Akut jourvård dygnet runt, olycksfall och brådskande cancerkirurgi gör en effektiv planering svår, men vi måste försöka.

Vårdpersonal har under corona upptäckt att de inte är livegna ”backstugusittare” utan kan välja arbetsgivare för att få uppskattning och bra lön för sin insats. Löneläget i Jämtland har varit ett problem sedan ”kallortstilläggen” på 1960- och -70-talet togs bort.

Vacker natur och skidåkning räcker inte längre för att rekrytera och behålla kompetens i vården. Dagens unga medarbetare accepterar inte de villkor som gällt för den generation som nu närmar sig pensionering. Nu ska de tillsammans utforma och utveckla morgondagens vård.

Vår nuvarande situation har tyvärr vuxit fram under växlande chefer och olika regionstyren där corona blottlagt bristerna och medfört att gamla problem blev akuta. Problemen fanns redan långt innan.

Annons

De som nu i valrörelsens upptakt kritiserar dagens bekymmersamma läge i vården måste fundera över hur de tidigare genom åren agerat – eller snarare låtit bli att agera, för nu har hållbarheten utmanats i en organisation som formats under lång tid. Vi lär få spåra som i tung snö under flera vintrar för att komma ikapp och få till god och lätt tillgänglig vård med god kontinuitet för alla.

Mats E Nilsson (M)

Annons

Annons

Till toppen av sidan