Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Marknadsskolan – märkligt sätt att föra över pengar till aktieägare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Ska våra barns skolgång styras av lycksökare som är ute efter att skapa egna förmögenheter? Vi måste kunna stoppa verksamhet som allvarligt skadar samhället för årtionden framöver."

Annons

En stor majoritet i Sverige är emot vinster i skolan. Chile under Pinochets diktatur hade detta skolsystem. Där tvingades det bort genom folkliga protester. Nu är Sverige ensamt i världen att ha skolor finansierade med skattemedel och vinstuttag till aktieägare.

I Svenska Dagbladet (2 december 2020) intervjuas en tysk pedagogikprofessor som jämfört olika länders skolsystem. Tyskland skulle aldrig tillåta att skolor får skattemedel och gör vinst som delas ut till aktieägare. Den svenska modellen är unik.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

I Finland, som visar goda skolresultat, går eleverna i skolan i det område där de bor. Skolor med särskild inriktning finns, men man har full insyn i verksamheten. Någon vinst tas inte ut av anställda, ännu mindre av några ägare.

Annons

Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tar i intervju med Dagens Etc (5 maj 2021) avstånd från marknadsskolan. Skolan ska behålla medel avsedda för skolan: ”Vinstutdelning är med andra ord inte acceptabel och därmed är aktiebolagsformen olämplig för skolan”.

Men allvarligare än de ekonomiska orimligheterna är att segregeringen i samhället förstärks genom skolvalet. Segregeringen är redan stor framför allt genom hur och var vi bor och stor snedfördelning av inkomster och förmögenheter.

Det förefaller som om ett alltmer segregerat och ojämlikt samhälle är det främsta, långsiktiga målet för krafterna bakom skolsegregeringen. En effekt av den segregerade skolan och stora skillnader i livsmöjligheter är aktuell.

Många av de ungdomar som rekryteras till gäng och begår, ofta allvarliga brott, har förstått hur deras chanser begränsas. De ser hur samhället har vackra ord om allas lika värde, ställda mot den krassa verklighet de lever i. Det effektivaste sättet att förebygga utanförskap och kriminalitet är en lyckad skolgång.

Hur kan detta fortsätta? Ja, i stället för att förändra detta absurda skolsystem där företag kan driva parallellverksamhet, så fastnar debatten i stora och små skolfrågor – varav många är viktiga – som mer personal, betyg i skolan, arbetsmiljö, klasstorlek. När de inte är lönsamma läggs marknadsskolor helt enkelt ned. Mycket av detta har ÖP redovisat inför Engelska skolans etablering.

Annons

Annons

Artikelserie: Engelska skolan i Östersund

Ett samhälle som inte ska dras isär ännu mer kan inte tolerera att de giriga lägger beslag på stora delar av ett rikt lands ekonomiska överskott och nästlar sig in i samhällets grundstenar, där utbildningen är viktigast för vår framtid. Där intressena bakom nuvarande skolsystem har stor makt i form av dominans inom media och ekonomi.

Ska våra barns skolgång styras av lycksökare som är ute efter att skapa egna förmögenheter? Vi måste kunna stoppa verksamhet som allvarligt skadar samhället för årtionden framöver.

Har man under de senaste decennierna stiftat lagar som ekonomiskt mest gynnar ett fåtal och tillåtit privata företag att komma in i skola och välfärd så går det naturligtvis också att förändra till allas bästa, att återta makten över viktiga samhällsfunktioner.

Avskaffa snarast systemet med vinstdrivande skolor!

Henrik Bergman, f d Östersundsbo

Annons

Annons

Till toppen av sidan