Annons

Annons

Annons

Annons

Borgvattnet

Insändare
Bra att ljudet ska mätas vid vindkraftverk i Fullsjön

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ett tack till Länsstyrelsen i Jämtlands län för att de initierat en ljudmätning i byn Fullsjön, efter att invånare larmat Ragunda kommun om stora ljudstörningar från närliggande vindkraft. Kommunen vände sig till länsstyrelsen för att få hjälp med ärendet. Hjälp enligt länsstyrelsens policy att hjälpa när kommunernas kompetens i normalfallet inte räcker till.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Enligt uppgift från länsstyrelsens handläggare har man i en överenskommelse med vindkraftsbolaget kommit överens om en utomhusmätning i Norra Fullsjön under mars–april, eller senare under våren.

Beroende på aktuellt mätresultat kommer man även att göra inomhusmätningar, då det störande ljudet, på grund av resonanseffekter i byggnaden, ofta förstärks inomhus. Detta är extra viktigt då Folkhälsomyndigheten och Boverket tillåter en betydligt lägre störningsnivå inomhus än vad Naturvårdsverket tillåter utomhus.

Annons

Mätningen som beställts och betalas av aktuellt vindkraftsbolag kommer att utföras av ett för denna typ av ljudmätning ackrediterat företag.

Snön dämpar utomhusljudet så pass mycket att säkra mätvärden, enligt Naturvårdsverket, inte kan erhållas så länge snön ligger kvar. För att få ett rättvisande mätvärden bör även mätningar göras sommartid och helst under ett helt år. Med hänsyn till att människorna är mera störda inomhus än utomhus bör dessutom inomhusmätningar prioriteras.

Det är av största vikt att transparens råder och att mätningarna noga dokumenteras, och att ljudmätarens exakta placering i terrängen och riktningen till aktuell vindpark dokumenteras. Dessutom är det viktigt att förutom ljud även tidpunkt, vindstyrka och vindriktning vid aktuell ljudmätare utomhus kontinuerligt avläses och dokumenteras. Om ljudmätaren är placerad på en byggnad är det viktigt att dokumentera var på byggnaden den är monterad och det exakta avståndet till byggnaden.

Annons

Till hösten tillkommer ytterligare en vindpark nordväst om Norra Fullsjön. Då kan man befara en ännu högre störningsnivå i södra delen av Norra Fullsjön, eftersom den vanligaste vinden är nordvästlig och ljudet förstärks i vindens riktning.

Förhoppningsvis kommer länsstyrelsen även denna gång hjälpa Ragunda kommun med att få till stånd en eller flera kontrollerande inomhusljudmätningar hos störda invånare, då Fullsjön kommer att befinna sig i en gryta omgiven av vindparker.

Björn Wahlberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan