Annons

Annons

Annons

Annons

Åre

Debatt
Sjutton läkare: Personalbristen på Åres förskolor försämrar tillgången på sjukvård

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Men att i detta läge, med tämligen unik brist på förskolepersonal, välja att driva igenom just personalbesparingar, väcker frågan om beslutsfattarna helt saknar kunskap om sambanden mellan underbemanning, stress och sjukdom hos arbetande människor."

Bild: Anna-Stina Ericson

Annons

Till Åre kommunstyrelse

Vi som författat detta brev är yrkesverksamma läkare på Åre hälsocentral. En inrättning vars kvalitet och tillgänglighet är en förutsättning för den besöksnäring som frodas i dalen, samt för en god och jämlik vård för våra kommuninvånare.

Sedan årsskiftet är det dock en utmaning att leverera nämnda tillgänglighet. Tre av våra fem specialistläkare har nämligen barn på Åres förskolor. Fem av sju ST-läkare likaså. Eller omvänt: Av våra fast anställda doktorer kan fyra individer gå till jobbet oberoende av om det finns barnomsorg eller ej.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

En fungerande barnomsorg är således en absolut förutsättning för en fungerande sjukvård i Åre. Vi vill uppmärksamma både beslutsfattare och kommuninvånare på detta samband som för oss är helt uppenbart: Tillgången på sjukvård försämras drastiskt när vi gång på gång uppmanas hålla våra barn hemma på grund av personalbrist på förskolan.

Annons

Det har även meddelats att barn kommer sändas hem från förskolan om de är ”trötta, okoncentrerade eller äter dåligt”, då verksamheten inte är rustad att hantera sådana barn. Vad blir konsekvenserna av att barnomsorgen gjorts oförmögen att hantera helt normala variationer i barns dagsform? Ska dessa tillstånd numera likställas med sjukdom? Är det vår uppgift att skriva VAB-intyg enligt denna nya, lokala sjukdomsdefinition?

Förskolans personalsituation förklaras delvis med karantän och, förhoppningsvis, tillfälligt hög korttidsfrånvaro. Detta håller vi inte våra politiska beslutsfattare ansvariga för. Men att i detta läge, med tämligen unik brist på förskolepersonal, välja att driva igenom just personalbesparingar, väcker frågan om beslutsfattarna helt saknar kunskap om sambanden mellan underbemanning, stress och sjukdom hos arbetande människor.

De återkommande utskicken från förskolorna talar om en verksamhet som drivs med så minimala marginaler på personalsidan, att vi känner oro över personalens hälsa. Skulle vi se en faktisk ökning av stressrelaterade sjukfall, har vi en lagstadgad skyldighet att anmäla kommunen på grund av underlåtenhet att ta sitt arbetsmiljöansvar.

Vi är därtill skyldiga att anmäla varje misstanke om att barn inte får sin fysiska och psykiska trygghet tillgodosedd. Två barntillbud, som involverade kyla respektive vatten, har oss veterligen redan ägt rum sedan jul. Trött och sliten personal, få och oerfarna vikarier i kombination med större barngrupper har uppgetts som orsak i åtminstone det ena fallet. Detta är faktorer som huvudmannen Åre kommun är direkt ansvarig för.

Annons

Annons

Ett förslag till kommunstyrelsens ordförande tillika barnomsorgens huvudman och juridiskt ansvarig för förskolan:

Betänk att det är infektionssäsong, besökssäsong och efterdyningar av två års pandemi.

Inhibera besparingarna, om inte av hänsyn till barn och personal så av hänsyn till de följder en havererad barnomsorg får för kommunens alla övriga arbetsplatser, inklusive vår.

Erika Svanborg, leg läkare

Lisa Eek, distriktsläkare

Björn Maude, ortoped

Karolina Lindgren, ST-läkare

Cecilia Arvinge, specialist allmänmedicin

Sofia Leje, specialist allmänmedicin och psykiatri

Per Olof Halvarsson, ST-läkare

Anja Johansson, leg läkare

Lisa Samuelsson, specialist allmänmedicin

Redir Ajiul Mahmood, underläkare

Anna Johansson, distriktsläkare

Maria Månsson, distriktsläkare

Hanna Persson, ST-läkare Järpen

Olof Bäverholm, ST-läkare

Ellinor Andreasson, ST-läkare

Maja Kogner Thomke, ST-läkare

Erik Kogner Thomke, ST-läkare

Annons

Annons

Till toppen av sidan