Annons

Annons

Annons

Annons

Lit-Häggenås

Debatt
C: Så jobbar vi med utveckling i hela Östersunds kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lördag 12 mars invigs slalombacken i Lit. Det är ett exempel på att Alliansen i Östersunds kommun i praktiken genomför det vi lovade i valet. Att tillväxten jämnare över hela kommunen.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Konkreta uppdrag kopplade till vårt vallöfte finns i flera av de åtta övergripande mål som styr verksamheten i Östersunds kommun under mandatperioden.

Hittills i Häggenås har Alliansen avsatt medel för att renovera skolan i Häggenås, hjälpt till att ”rädda macken” och testar ett nytt sätt att samordna resande med Freelway. I Lit har Alliansen förutom slalombacken också avsatt mark för husbyggnation. Men vi vill fortsätta utvecklingen.

Annons

Annons

Kommunen har utarbetat ett sätt att arbeta med konkreta utvecklingsplaner för delar av kommunen som på olika sätt inte fått rimlig del av Östersunds tillväxt. Vi har utvecklingsplaner för Brunflo och Torvalla. Nu är det dags för Lit och Häggenås. Vi startar med en förstudie som baseras på medborgardialoger. Förstudien resulterar i utvecklingsstrategi Lit-Häggenås.

Lit är en tätort med blandad bebyggelse, livskraftiga företag, aktiva föreningar, samhällsservice, arbetsplatser och kommersiell service. En tätort där det är attraktivt att bo. I Häggenås finns en tätort med service; förskola, skola och affär och livaktig idrottsförening.

Men hur utvecklar vi Lit och Häggenås vidare? Vad är det som gör att dessa orter är attraktiva om tio år. Vad gör att det blir fler barn i skolorna och att man har en bra vardag?

Tillsammans med boende, företagare, föreningar och samhällsservice vill vi ta fram en förstudie till en utvecklingsplan. Där vi samverkar kring utvecklingen av aktiviteter, fler arbetsplatser, trygghet, service och en bra boendemiljö.

Förstudiens mål är att ta fram en långsiktig projektplan för utveckling av Lit-Häggenås:

Plan för att utveckla attraktivt boende

Plan för utveckling av företagande, och samverkan med omgivande samhälle.

Annons

Plan för kultur, friluftsliv och sport

Plan för utveckling av skolor, hälsa och trygghet

Utveckling av centrum som attraktiv mötesplats

Undersöka möjlig lokalisering av kommunal verksamhet

Plan för gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till orterna

Vi avslutar inte utvecklingen med slalombacken i Lit, vi fortsätter. Att vidareutveckla en ort tar tid och kraft. Det tar flera år. Men vi vill.

Pelle Lundgren (C) Magnus Andersson (C) Kerstin Arnemo (C)

Annons

Annons

Till toppen av sidan