Annons

Annons

Annons

Annons

Föllinge

Debatt
Bybor i gemensamt upprop: Vi säger nej till vindkraft i Föllinge!

Öppet brev till politikerna i Krokoms kommun

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vill göra dig, politiker i Krokoms kommun, uppmärksam på att, med all den nya kunskap som numera finns angående vindkraftsutbyggnad i Sverige, så verkar det finnas en stor majoritet bybor som är emot det vindkraftsområde, kallat Tornäs, som ska placeras på andra sidan sjön sett från byn.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Bland de fakta man numera har finns bland annat det tungt vägande skälet emot, att våra redan låga fastighetsvärden kommer att sjunka. KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, har undersökt detta, och mellan 10–30 procent värdesänkning är fastställt.

Annons

Men då undersökningen beskriver förhållanden fram till och med 2018, är det dessutom få verk i undersökningen som har den planerade höjden av hela 245 meter. Hela verken kommer också att kunna ses från byn, så för vissa fastigheter kan det bli fråga om större sänkning. Vid samtal med mäklare som värderat en fastighet i augusti 2021 till cirka 1 miljon, framkom att på grund av läget (med hela sjön som utsikt, alla de planerade verken) kunde sänkningen bli ännu högre, upp mot 40–50 procent! Vem ersätter oss för det?

Annons

Miljööverdomstolen: Fritt fram för vindkraft i Föllinge (23 maj 2018)

Bullret bör dessutom utredas, inklusive infraljud, på ett mycket mer seriöst sätt än de sannolikhetsberäkningar som nu är gjorda. Det är allmän och vedertagen kunskap att en sjö utgör en resonansbotten, samt förstärker ljud på ett avsevärt sätt. 110 dB bör därför mätas från rätt höjd, i olika vindriktningar och väder mot byn.

Det finns varken skog eller kullar som kan dämpa ljud emellan de planerade verken och byns fastigheter. Även det starka ljuset kommer att störa till exempel upplevelsen av natthimlen och norrsken.

Det finns olika undersökningar som påtalar risken med den erodering som sker på verkens rotorblad som, i värsta fall, kan sprida avsevärda mängder mikroplaster ända ner i sjön, eftersom det planerade vindindustriområdet avrinner medelst bäckar dit ner, särskilt i snösmältningstider.

Annons

Det är fastställt att mikroplast kan ge beteendeförändringar hos djur och försämra immunförsvaret. Det är dock fortfarande ett ganska nytt och eftersatt forskningsområde.

Ägarbolaget, koncernen, återfinns i Tyskland (de svenska dotterbolagen går med förlust och har inte betalat någon skatt i Sverige), så det troligaste är att elen, i likhet med mycket annan vindkraftsproduktion, går svenska elkonsumenter förbi. Kvar får vi förstörd natur och förstörda rekreationsområden. Detta vill bolaget avhjälpa med den fantasisumma som avsatts för återställan; 350 000 kronor för hela området…

Annons

Bygdemedel kan låta fint, men baseras i procent av en vinst som ofta inte ens finns.

Vi är många som anser att kommunens beslut att avstå från vetot förra gången måste återtas. Ett beslut som inte längre är i överensstämmelse med numera fastlagd kunskap kan inte vara hugget i sten! Hur skulle världen i så fall se ut?

Namnlistor mot de planerade vindkraftverken kommer att presenteras.

Boende i Föllinge, mot vindkraft i byn

Annons

Annons

Till toppen av sidan