Annons

Annons

Annons

Annons

Hotagen

Insändare
Central placering i Rötviken bäst för våra barn och Hotagsbygden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Rötviken.

Bild: Stefan Nolervik

Annons

Det finns många goda skäl till att förlägga skola, fritids och förskola mer centralt i Rötviken.

En mycket stor majoritet i bygden, åtta av nio byalag samt en majoritet av oss föräldrar, har tydligt förmedlat att vi vill se en central placering.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

När Krokoms kommun nu är villiga att satsa på vår bygd vore det väldigt tråkigt om vi missade den möjligheten.

Barnens röst ska vägas in i frågan om skolan i Hotagen (21 mars)

Annons

Annons

Långa avstånd är en utmaning för alla oss som bor i glesbygd. En central placering av skolan leder till en jämnare fördelning av pendlingsavstånd för föräldrar.

En småbarnsförälder som bor i till exempel Rötviken och som först ska lämna barn på förskola i Valsjöbyn för att sedan arbetspendla till Föllinge, får köra 84 kilometer enkel väg. Förutom höga kostnader för drivmedel innebär långa avstånd även att barnen får längre dagar på förskola och fritids.

Om barnfamiljer som redan bor i Rötviken och Häggsjövik funderar på om vi överhuvudtaget kan bo kvar om fritids och förskola förläggs till Valsjöbyn, är det inte attraktivt för inflyttning. En central placering är därför nödvändig för bygdens överlevnad.

Hotagen behandlas skamligt i skolfrågan (18 mars)

Vi får heller inte glömma att Bakvattnet och Åkersjön är en viktig del av bygden, områden där många barnfamiljer har fritidsboende. En attraktiv och centralt placerad skola skulle kunna locka barnfamiljer att bosätta sig i området permanent.

Att underlätta för barnfamiljer genom att placera skola, fritids och förskola centralt främjar tillväxten i bygden. Långa resvägar är även en viktig fråga för barnen då det påverkar deras möjlighet till återhämtning och meningsfull fritid.

Annons

En centralt placerad skola och förskola ger kortare resväg för flest barn och dessutom blir den längsta resvägen som barn behöver åka kortare, endast 21 km (Gunnarvattnet–Rötviken). En nybyggnation ger även bättre förutsättningar till NPF-anpassning.

Annons

De olika alternativen som politikerna har att ta ställning till, ger olika förutsättningar för anpassning och tillgänglighet. När vi nu har chansen att få en skola som ger barn med NPF-diagnoser, eller liknande utmaningar, bättre förutsättningar till lärande och delaktighet bör det prioriteras.

Sammanfattningsvis finns det helt enkelt många goda skäl till att placera skola, förskola och fritids centralt i Hotagsbygden. Det ger hela bygden möjlighet att blomstra och ger barnen en mer tillgänglig skolmiljö, en bättre skola!

Johanna Willman

Annons

Annons

Till toppen av sidan