Annons

Annons

Annons

Annons

Hotagen

Insändare
Satsa på Valsjöbyns skola i stället för att bygga nytt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Som skattebetalare i Krokoms kommun vill jag att våra folkvalda verkligen tar ansvar och förvaltar våra skattemedel på allra bästa sätt.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Under april–maj förväntas beslut i frågan om skola i Hotagsbygden. Det finns fyra alternativ att ta ställning till. Kostnader för dessa fyra varierar mellan 0 och 20 miljoner kronor!

Så ser det ut idag:

Vikebo förskola-fritids finns i Rötviken med hyreskontrakt, intill Hotagsfjärdens kooperativ i vägkorsningen mitt i byn. Inhägnad lekplats i anslutning till byggnaden.

Annons

Central placering i Rötviken bäst för våra barn och Hotagsbygden (22 mars)

Annons

Skolan klass 1–6 finns i Valsjöbyn. Skolan som ägs av kommunen är fullt fungerande, väl underhållen med beräknad livslängd många år framåt på kommunens mark. Gott om utrymmen med möjlighet att anpassa efter ytterligare behov. Fantastisk utomhusmiljö med skog, stor skolgård, fotbollsplan, utflyktsmål i skogen, grillplats för luncher vid Rengsfallet och vindskydd, flera skidspår, hockeyrink med mera.

De fyra alternativen:

1. Samlokalisera Vikebo fritids-förskola med Valsjöbyns skola för en sammanhållen enhet och slippa ensamarbete för pedagogerna samt vissa samordningsvinster. Kostnad 900 000 kronor för anpassning av lokaler.

2. Bygg en ny skola i Rötviken och inrym förskola-fritids. Kostnad 20 miljoner. Utemiljö inte inräknad.

3. Behåll som det ser ut idag med förskola, fritids och skola. Kostnad 0 kronor

4. Behåll skolan i Valsjöbyn och komplettera med en separat modul för förskolan. Kostnad 200 000 kronor.

Konsekvenser: Alternativ 2

Enligt beräkningar i underlagen blir det ökade driftskostnader som måste kompenseras om inte skolans budget utökas. I annat fall blir besparingar det första som måste göras. Det vanligaste brukar vara att det sker genom personalneddragningar.

Annons

Alternativ 1,2 och 4

Med nuvarande kostnadsutveckling är ett rimligt antagande att det blir högre kostnader för samtliga alternativ innan det är klart.

Annons

Inom rektorsområdet har Valsjöbyns skola inte varit prioriterad när det gäller bemanning. Istället för att satsa på kontinuitet bland pedagoger och lärare har fördelning av resurser varit till förmån för andra skolor.

Barnens röst ska vägas in i frågan om skolan i Hotagen (21 mars)

När det gäller barn med funktionsvariation finns en oro för att alternativ 1, en skolmiljö med störande moment (förskolebarn), skulle riskera lärandet. Den största risken för försämrat lärande är brist på behöriga lärare och pedagoger!

Det som vårdnadshavare efterfrågar är bra lärare, studiero samt en bra utemiljö för att ge barnen utlopp för sin energi.

Politikerna bör:

Satsa på en fullt fungerande skola istället för att bygga nytt.

Satsa på rekrytering av lärare och pedagoger

Satsa på företagande och inflyttning!

Tro inte att en ny skola löser alla dagens problem.

Eva Andersson, Valsjöbyn

Annons

Annons

Till toppen av sidan