Annons

Annons

Annons

Annons

Hotagen

Insändare
Svar: Ny skola i Rötviken är ett steg i rätt riktning

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vikebos förskola i Rötviken.

Bild: Håkan Luthman

Annons

Att Eva Andersson i sin insändare skriver om vad vårdnadshavare efterfrågar känns lite märkligt, då jag är förälder och inte delar hennes åsikter.

Satsa på Valsjöbyns skola i stället för att bygga nytt (23 mars)

Eva verkar argumentera för att det ska behållas som det är idag, med förskola och fritids i Rötviken och skola i Valsjöbyn. Kostnaden för det alternativet är inte, som påstås, 0 kronor. Dessutom ger en samlokalisering flera positiva effekter, exempelvis effektiv bemanning särskilt vid frånvaro.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Det är även positivt att fritids förläggs i anslutning till skolan. Av skäl som redan nämnts i en tidigare insändare finns det många goda skäl till en samlokalisering centralt i Rötviken.

Central placering i Rötviken bäst för våra barn och Hotagsbygden (22 mars)

Eva uttrycker oro över kostnader och hur skattemedel förvaltas. Som vårdnadshavare tycker jag det är både en god investering och väldigt roligt om kommunen vill satsa på bygdens barn.

Vi har även olika perspektiv när det gäller skolbyggnaden i Valsjöbyn som skribenten menar är ”fullt fungerande”. Som förälder till ett barn med en NPF-diagnos ser jag på skolmiljön med andra ögon. Det är en gammal skolbyggnad med fyra stora salar. Det finns inga små grupprum. Hur bra, eller inte, skolan i Valsjöbyn är tycker jag är svårt att uttala sig om då ingen utvärdering ur ett NPF-perspektiv har gjorts. Men kommunens utredning är ändå tydlig med att en nybyggnation ger bättre förutsättningar för anpassning.

Annons

I insändaren påstås att ”Den största risken för försämrat lärande är brist på behöriga lärare…”. Skolmiljön vad gäller sinnesintryck och möjlighet till fokus är minst lika viktigt. Duktiga pedagoger är självklart otroligt viktiga och därför känns det roligt att vi har fantastiska pedagoger på skolan!

Men för att underlätta rekrytering och säkra tillgången på behöriga pedagoger bör skolan förläggas centralt till Rötviken då det underlättar arbetspendling också för skolpersonalen.

Eva har rätt i att en ny skola inte löser alla problem, men det är ett steg i rätt riktning!

Johanna Willman

Annons

Annons

Till toppen av sidan