Annons

Annons

Annons

Annons

Hotagen

Insändare
Svar: Ny skola löser inte problemet med bristen på lärare

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar på Central placering i Rötviken bäst för våra barn och Hotagsbygden (22 mars).

En ”mycket stor majoritet i bygden” har inte tillfrågats personligen, det är åtta ordförande i Byalagen som ställt sig bakom ”Ett öppet brev till alla politiker i Krokoms kommun om skolfrågan i Hotagen” i ett inlägg på Facebook under ”Ansättfjällen” 8 november 2021.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Med elva punkter beskrivs innebörden av att placera skolan centralt i Hotagsbygden. Allt från framtidstro inom kommunens 193 byar, till nyinflyttade som ger nya idéer och företag. Till största delen handlade det om att stärka Ansättfjällen som ”centrum” och varumärke.

Johanna skriver en ”majoritet av oss föräldrar har tydligt förmedlat att vi vill se en central placering” . Just idag är det tio familjer som har elva skolbarn och sex förskolebarn inskrivna inom skola och förskola.

Långa avstånd är en utmaning för alla som bor i glesbygd och pendlar till sina arbeten. Föräldrar som pendlar exempelvis till Föllinge har valfrihet att välja placering i både förskola/fritids och skola i Föllinge. Kommunen kan även erbjuda ”dagmamma” för den som vill.

Det kommer alltid att behövas särskild hänsyn och omsorg till barn med NPF-diagnoser, eller liknande. Hittills har kommunen hela tiden anpassat lokalerna för barn med funktionsvariationer i Valsjöbyns skola. Däremot har inte bemanningen varit tillfredställande vilket är en viktig förutsättning.

Inom rektorsområdet har inte Valsjöbyns skola varit prioriterad när det gäller kontinuitet och kompetens. Istället för att satsa på kontinuitet bland pedagoger och lärare har fördelning av resurser varit till förmån för andra skolor.

Är det någon som på allvar tror att 20–30 miljoner till ett nybygge löser problemen med undermålig lärarbemanning? Den största risken för försämrat lärande är brist på behöriga lärare och pedagoger!

Annons

Annons

Det som vårdnadshavare efterfrågar är bra lärare, studiero samt en bra utemiljö för att ge barnen utlopp för sin energi.

Politiker; satsa seriöst på:

att rekrytera lärare och pedagoger som vill bosätta sig här

att utveckla bygden genom olika insatser för fler bostäder

att öka inflyttning

att samverka med arbetsgivare på andra sidan gränsen till Norge där det finns arbetstillfällen.

Fortsätt använda en fullt fungerande skola istället för att bygga nytt!

Använd våra skattemedel med förnuft!

Eva Andersson

Annons

Annons

Till toppen av sidan