Annons

Annons

Annons

Annons

Hotagen

Insändare
En ny skola i Rötviken är en investering i barnen och bygden

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”En skolmiljö med många sinnesintryck som distraherar och försvårar fokus kräver mycket energi att hantera, och det finns då mindre ork kvar för lärande. ”

Bild: TT

Annons

Skolfrågan i Hotagsbygden är viktig för många av oss. Ska det vara möjligt för barnfamiljer att bo i hela Hotagsbygden och få vardagspusslet att gå ihop bör förskolan och skolan förläggas centralt i Rötviken.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Om förskola och fritids förläggs i utkanten, i Valsjöbyn, och arbetspendlande föräldrar måste ta med sig barnen till skola och förskola i Föllinge, är det en stor förlust för hela Hotagsbygden.

Redan nu är barngruppen liten, vi önskar se fler barn, inte färre. Med färre barn blir de ekonomiska förutsättningarna för förskolan och skolan sämre. Har Krokoms kommun råd med utflyttning och minskande elevantal?

Skolan har alltid ett ansvar att anpassa undervisning och lärmiljö efter elevernas behov. Min poäng är att de olika alternativen ger olika förutsättningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö och anpassning.

En skolmiljö med många sinnesintryck som distraherar och försvårar fokus kräver mycket energi att hantera, och det finns då mindre ork kvar för lärande. Därför är ett av förslagen, att förskolan ska flytta in i Valsjöbyns skola i ett klassrum bredvid skolbarnen, problematiskt.

”Uppdrag granskning” har tidigare i år sänt ett inslag där de belyser hur många barn med diagnoser kämpar i skolan (”Skolmisslyckandet”, 2 februari). Det här är en viktig faktor och kommunen bör, när nu tillfälle ges, satsa på det alternativ som bäst främjar en tillgänglig lärmiljö för alla barn, en nybyggnation.

Annons

Har Krokoms kommun råd att förlägga barnomsorg och skola i Valsjöbyn om det leder till färre elever och en försämring av skolmiljön? En samlokalisering i Rötviken möjliggör för föräldrar som arbetspendlar söderut att ha kvar sina barn i barnomsorg och skola i bygden, vilket främjar tillväxt och framtidstro och ger goda förutsättningar för inflyttning.

En nybyggnation är en god investering i bygden, och framför allt i barnen!

Johanna Willman

Annons

Annons

Till toppen av sidan