Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Svenskt Näringsliv: Svårt för företag i Jämtland att hitta rätt kompetens

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges ekonomi har börjat återhämta sig efter pandemin. Men en förutsättning för att svenska företag ska kunna möta en växande efterfrågan är att de kan hitta den kompetens de behöver och lyckas med sina rekryteringar.

Men företag runt om i landet har svårt att anställa personer med rätt kompetens. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att tre av tio rekryteringsförsök misslyckades förra året.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Behovet av nyrekrytering är mycket stort. De senaste sex månaderna har 62 procent av företagen i Jämtland försökt rekrytera ny arbetskraft. Behovet är stort inom hela näringslivet. Kompetensbristen var ett problem redan före pandemin, men många företag uppger att kompetensförsörjningen har försvårats ytterligare de senaste åren.

Annons

Annons

I Jämtland uppger 80 procent av företagen att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera, vilket är näst högst siffra i landet. Det bara företagen i Norrbotten som upplever ett större problem. Störst är efterfrågan på kompetenser som motsvarar gymnasiets yrkesprogram.

Situationen är liknande inom offentlig sektor. De närmaste åren kommer välfärdssektorn i Sverige att behöva anställa 200 000 personer, främst inom gymnasieskolan och äldreomsorgen. En ökad konkurrens om arbetskraften från kommuner och regioner förvärrar det ytterligare för företagen.

Läget är närmast paradoxalt. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera, finns 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig genom eget arbete. Sverige har alltså problem med kompetensförsörjning och med ett stort utanförskap – samtidigt.

Svenska företag vill dock anställa fler. De behöver det för att kunna växa i takt med efterfrågan på deras produkter och tjänster. Därför är det viktigt att villkoren för att kunna anställa förbättras radikalt. Det sker genom en mer attraktiv yrkesutbildning som svarar mot företagens behov av kompetens, ett aktivt matchningsarbete, sänkta trösklar för anställning och starkare drivkrafter för att jobba.

Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb och det ska vara lätt för företagen att anställa.

Annars hotas återhämtningen och den långsiktiga tillväxten samtidigt som utanförskapet fortsätter växa. Företagen i Jämtland och resten av Sverige kan och vill göra skillnad. Det borde vara en självklarhet att företagen får så bra förutsättningar som möjligt. En stark ekonomi och en stark välfärd kräver ett starkt näringsliv.

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan