Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
S: Prostatacancertestning sparar liv och lidande

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Stigande PSA-nivåer i blodprov kan vara ett tecken på prostatacancer. Arkivbild.

Annons

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Det har länge diskuterats om en screening av män skulle vara bra eller inte. En screening av cancer genomförs idag på kvinnor, då handlar det om risken för bröstcancer.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Varför är det så viktigt att göra något också när det gäller prostatacancer?

Jo, forskningen har visat att med en mer systematisk undersökning, där man får fram vilka män som har ett stegrat PSA-värde, kan man i ett tidigt skede gå vidare med magnetröntgen (magnetresonanstomografi) samt behandla personen.

Vid vårt senaste sammanträde med hälso-och sjukvårdsnämnden la vi socialdemokrater ett så kallat initiativärende i denna fråga. Bakgrunden är att nämnden tidigare fattat beslut om en organiserad prostatacancertestning av män i åldrarna 50, 56 och 62 år. Detta har sedan samordnats med de nordliga länen och plötsligt hade en ålderskategori försvunnit, 62-åringarna.

Vår region har kapacitet för tre åldersgrupper och Socialdemokraterna i regionen anser att vi måste kunna genomföra detta som planerats och INTE behöva anpassa oss till de hinder som övriga nordliga regioner anser sig ha. Vi fick gehör för detta initiativ och det var bra.

Vad betyder detta för män i vårt län? Jo, flera saker.

Det sparar liv och lidande. Det viktigaste här är det som forskningen på nationell nivå visat, nämligen att med en sådan organiserad testning undviker 37 män i vårt land att dö och lever 8 år längre.

Det är dessutom, på sikt, ekonomiskt försvarbart, ja rent av lönsamt. Vi minskar antalet patienter som behöver dyra behandlingar. Bra både för mannen och samhället.

Annons

Sett ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att behandlingar som vänder sig till olika kön tas på lika stort allvar. Med forskningen i ryggen kan vi nu göra det.

Det är bra att vi kunde enas om vårt initiativ. För människors oro och lidande, för färre döda i prostatacancer och för lika rättigheter för både kvinnor och män.

Margareta Winberg (S)

Bengt Bergqvist (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan