Annons

Annons

Annons

Annons

Skolorna i Hotagen

Debatt
Vindkraft riskerar att avfolka delar av vår kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Industriell vindkraft är en högaktuell fråga i Krokoms kommun. " Arkivbild.

Bild: Ida Vaske

Annons

Under det senaste kommunstyrelse sammanträdandet i Krokom så fanns det två speciellt viktiga ärenden för oss Moderater. Det gällde skolstrukturen i Hotagsbygden samt kommunens hållning till vindkraften.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

När det gällde skolstrukturen fanns det fyra alternativ att välja mellan, det alternativ som vi förespråkade var att skolan och förskolan ska samlokaliseras vid befintlig skola i Valsjöbyn.

Grunden till att vi förespråkar just detta alternativ är att det blir enklare med bemanning vid tex sjukfrånvaro, kök och städ etc vid en sammanslagning, samt att det krävs endast en mindre verksamhetsanpassning vid samlokalisering utav förskola och fritids. Det skulle även leda till att lärarna och pedagogerna skulle få fler kollegor där de kan dela med sig utav kunskap och erfarenhet.

Annons

Annons

Ur barnens perspektiv så ser vi att det är positivt med en sammanslagning där det blir lättare att kunna säkerställa att barnen får behöriga lärare och pedagoger i sin undervisning. Men även att barnen har en större chans till personligt utvecklande i det sociala med fler kompisar och lekkamrater.

Industriell vindkraft är en högaktuell fråga i Krokoms kommun. Moderaterna anser att kommunen och dess politiker ska ge besked om hur de ser på denna för medborgarna viktiga fråga, att ge besked ingår i det politiska uppdraget. Moderaterna i Krokom vill inte se någon ytterligare utbyggnad av industriell vindkraft i kommunen och det har vi varit tydliga med.

Moderaterna har lagt fram ett initiativärende i kommunstyrelsen för att tydliggöra för medborgare och vindkraftsexploatörer hur kommunen förhåller sig till industriell vindkraft. Syftet var att fastställa ett inriktningsbeslut där det framgår om majoriteten av politiker i kommunen är för eller emot industriell vindkraft. Ett tydligt besked är inte minst till fördel för vindkraftsbolag som slipper lägga ner pengar och arbete på att undersöka möjligheterna att få till ett tillstånd som kommunen i slutändan har möjlighet att stoppa ändå via vetot.

Men framför allt företräder vi politiker medborgarna i kommunen och det är deras intressen vi har en skyldighet att tillvarata. Vindkraft riskerar också att avfolka delar av vår kommun med minskade skatteintäkter som följd och sjunkande fastighetsvärden. Vi är därför mycket oroade över att de större partierna inte talar om vilken utveckling de vill se i kommunen angående vindkraften.

Vi vet också nu att vindkraft är ett stort hot mot samernas rennäring och att Krokoms kommun som en samisk förvaltningskommun har en skyldighet att värna samisk kultur där rennäringen är en stor del.

Carl-Oscar Fransson

Gruppledare moderaterna i Krokom

Jannike Hillding

Ordförande Barn-och utbildningsnämnden i Krokom

Annons

Annons

Till toppen av sidan