Annons

Annons

Annons

ÖP lyfter: Muträttegången mot Daniel Kindberg

Åklagaren: Så mörkade Kindberg konsultavtalen

Åklagaren Martin Bresman pekar på att Daniel Kindberg hösten 2014 stått inför Östersundshems styrelse och inte sagt något om sina avtal med Pilgrimsta Hus Bygg. Detta trots att Kindberg de senaste månaderna skickat fakturor för 750 000 kronor till byggföretaget.

– Jag menar att Daniel Kindberg här vilseleder styrelsen, sade Martin Bresman.

Text

Annons

■■ Mutbrottsutredningen runt Daniel Kindberg, Hans Carlsson och Pilgrimsta hus bygg har pågått sedan våren 2018. ÖP är på plats inifrån tingsrätten för bevakning och fördjupning av förhandlingen.

Onsdagens rättegångsdag var vigd åt chefsåklagaren Martin Bresmans fortsatta anförande. Han hade tre teman för avslutningen på sin sakframställan: konsultavtalen, bisysslor och Rödkullenprojektet.

Det finns fem konsultavtal mellan Daniel Kindbergs och Hans Carlssons företag och Pilgrimsta Hus Bygg. Totalt har det betalts ut drygt 10 miljoner kronor från Pilgrimsta Hus Bygg.

Under tisdagen koncentrerade åklagaren sig på att gå igenom beloppen och fakturorna. Onsdagen blev mer en nagelfaring av själva konsultavtalen. Åklagaren pekade på likheter i formuleringar och rubriker.

Annons

– Stavfelet ”utveckal” återkommer i flera avtal. Vilket jag menar visar att det använts samma avtal, sade Martin Bresman.

Annons

Han menade att det använts en slags gemensam mall för att ta fram de olika avtalen. Allra mest fokus lade han dock på att ifrågasätta exakt när avtalen skrevs.

Fakta

Konsultavtalen

Daniel Kindbergs företag

Sdab avtal 1: Angivet datum på pappersavtalet är 29 april 2013, påträffad digital originalfil skapades 2015-06-29. En till fil med samma innehåll skapades 2015-10-26.

Sdab avtal 2: Angivet datum på pappersavtalet är 29 april 2013, påträffad digital originalfil skapades 2016-05-11.

Nockt avtal: Angivet datum på pappersavtalet är 29 april 2013, påträffad digital originalfil skapades 2016-05-11

Hans Carlssons företags avtal har det inte hittats någon digital originalfil för.

Fyra av avtalen är daterade 29 april 2013 och ett avtal är daterat 18 maj 2013. Daniel Kindbergs bolags avtal har återfunnits i digitalt format på hans datorer. Men filerna är skapade långt efter våren 2013. Det visar en genomgång av en IT-forensiker.

– Det finns egentligen ingenting som visar att avtalen har ingåtts vid den tidpunkten och det finns inga original sparade, vilket man kunnat tänka sig om det var ett viktigt avtal för de inblandande, sade Martin Bresman till ÖP.

När det gäller Hans Carlssons två bolags avtal så har det inte hittats någon digital originalfil. Men även här pekade åklagaren på indicier att även ett av dessa avtal kan vara bakåtdaterade. Den slutsatsen drog han utifrån det faktum att namnändringen på bolaget genomfördes långt efter det att namnet användes i ett avtal.

– Hur kan det komma sig att i ett avtal som är undertecknat 18 maj 2013 finns ett firmanamn som företaget får i september 2014, frågade åklagaren.

Annons

Annons

Daniel Kindberg på väg in till onsdagens rättegångsdag.

Bild: Linda Hedenljung

Han pekade på att när Bolagsverket fick in begäran om namnändring av bolaget hösten 2014 så var inte det namn som syns på avtalet förstahandsvalet.

– Det gör det ännu märkligare att det i avtalet från 2013 står det namn som företaget senare får, sade Marin Bresman.

Han lyfte också fram att Skatteverket och Pilgrimsta Hus Byggs revisor ifrågasatt fakturorna.

Under temat bisyssor lade åklagaren mycket tid vid att gå igenom Östersundshems vd-avtal med Daniel Kindberg från januari 2014. I det står det att en vd inte får ha bisysslor som inte godkänts av styrelsen. Daniel Kindberg berättade aldrig om konsultavtalen med Pilgrimsta Hus Bygg. Det han däremot sade var att Sdab var ett vilande företag.

– Jag menar att Daniel Kindberg här vilseleder styrelsen genom att inte ta upp det här. Han vet om att det här aldrig skulle ha godkänts, sade Martin Bresman.

De bisysslor som Daniel Kindberg uppgav till Östersundshems styrelse 25 februari 2014.

Mellan september till november 2014 fakturerade Sdab 750 000 kronor till Pilgrimsta Hus Bygg, något som inte heller framkom när bisysslorna återigen var på tapeten i november 2014.

När det gäller Hans Carlssons bisysslor som vice vd för Östersundshem var det Daniel Kindbergs uppgift att gå igenom och godkänna det. Något sådant dokument har inte hittats.

Annons

Onsdagens sista tema var Daniel Kindbergs och Markus Näslunds byggplaner i Rödkullen, som de tre åtalade angett att konsultfakturorna främst handlat om. Åredalen pekas också specifikt ut som ett fokusområde i ett av konsultavtalen. Åklagaren valde här att lyfta fram dokumentation om projektledning och ekonomin i projektet, som han menar motsäger de åtalades beskrivning.

Annons

– Man måste ifrågasätta det rimliga om det stämmer, sade han och hänvisade till kommande förhör med bland annat Markus Näslund.

Med detta var åklagarens sakframställan för åtalspunkterna 1–4 klar.

– Jag tycker jag fått fram det som jag vill ha sagt och det ska naturligtvis sen kompletteras med muntlig bevisning. Förhoppningsvis ska det övertyga tingsrätten om att jag har rätt i mitt påstående om att det är mutor som har lämnats, sade Martin Bresman till ÖP.

Hans Carlssons två företag har fakturerat Pilgrimsta Hus Bygg 4 745 000 kronor.

Bild: Linda Hedenljung

Daniel Kindbergs advokat lyfte återigen frågan om åklagaren menar att inget av konsultarbetet egentligen är gjort.

Är det en fråga som är central för din del?

– Det har betydelse, men frågan är vilken utsträckning som åklagaren måste bevisa existensen av ingenting. Det är väl det som försvaret försöker säga att jag ska bevisa att ingenting har gjorts. Då kommer man in på vilka krav som finns på åklagarens bevisbörda och hur pass konkret de tilltalades uppgift måste vara för att det ska krävas för att åklagaren ska motbevisa, sade Martin Bresman till ÖP.

Annons

Han vill avvakta och se vad de åtalade säger i förhören innan han säger något mer definitivt.

– Jag är väldigt intresserad att höra en slutlig förklaring på vad det faktiskt är, innan jag ska ta ställning.

Ser du någon risk med att den frågan, och huruvida den får ett svar eller vilket svar den får, kan röra till det när du ska knyta ihop säcken?

– Det är absolut en fråga som har betydelse, men i frågan är det tingsrätten som måste avgöra vilken betydelse det har. Jag har ju min egen uppfattning och den vill inte jag redogöra för i detalj nu. Det återkommer jag till i pläderingen, sade Martin Bresman.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan