Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Så kan byggbranschen bli ännu säkrare

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Arbetsmiljön i svensk byggbransch blir allt bättre. Både olyckor och arbetssjukdomar minskar. Men det finns mer att göra. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut.

På årets säkerhetsdag 28 april uppmanar vi därför alla byggföretag att stanna upp och fundera på vad som mer kan göras för att skapa en säkrare arbetsplats.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Den arbetsrelaterade ohälsan i byggsektorn minskar påtagligt. Olycksfrekvensen har halverats sedan 1990-talet.

Annons

Förbättringarna beror på ökad riskmedvetenhet och idogt arbete i företagen. Men de är också en följd av att Byggföretagen som branschorganisation arbetat systematiskt för en säkrare arbetsmiljö.

Annons

Listan på arbetsmiljöinsatser från Byggföretagen är lång. Arbetsmiljörådgivare ger kontinuerligt råd och stöd till medlemsföretag. I Byggbranschens Säkerhetspark kan man reflektera och diskutera kring vanliga riskmiljöer.

För att minska antalet olyckor i byggbranschen blev 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Idag har över 200 000 människor gått utbildningen.

Den 28 april infaller internationella arbetsmiljödagen, tillika byggbranschens Säkerhetsdag. Det är en dag för alla byggföretag att reflektera hur säkerheten på arbetsplatserna kan bli ännu bättre.

Årets tema är friskfaktorer. Vad bidrar till att till att medarbetarna håller sig friska, och hur arbetar man med att stärka friskfaktorerna? För att alla ska må bra på jobbet är det viktigt att undanröja arbetsmiljörisker, men det är också viktigt att tänka till över vilka faktorer på jobbet som bidrar till att vi mår bra.

Det är många faktorer som spelar roll för att vi ska må bra. En central sådan är samtalsklimatet och hur vi bemöter varandra. Därför uppmanar Byggföretagen alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen stanna upp och tänka över hur friskfaktorer kan förbättras. Samla arbetsgrupperna och diskutera vad som redan idag görs bra och vad som kan bli bättre för att skapa friskare arbetsplatser.

Annons

Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö. Men vi är långt ifrån klara. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll.

Genom att fokusera, reflektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar vi risken att liknande olyckor sker igen. Ingen ska skadas på en byggarbetsplats i Sverige.

Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen Södra Norrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan