Annons

Annons

Annons

Annons

Åre

Debatt
Undermåligt och oproffsigt av Åre kommun om detaljplan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Åre camping i Såå.

Bild: Karin Fjaervoll

Annons

Vi (jag och min dåvarande partner)köpte Såå/Åre Camping 2014 och gjorde stora renoveringar på en sliten anläggning.

Renoveringarna var inte tillräckliga för att få till en väl fungerande camping. Vi såg stora behov av att hårdgöra och dränera mark, bygga bullerskydd, ändra befintliga vägar för bättre brandskydd och även i framtiden var VA en stor kostnad.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Vi gjorde då, tillsammans med en oberoende part, en ekonomisk kalkyl på detta som kommunen fick ta del av. Vi satte oss ner hösten 2017 (snart fem år sedan!) tillsammans med kommunens tjänstemän från plankontoret, tekniska, miljö med flera.

Annons

Annons

Det framgick då att då att det inte finns någon möjlighet att på sikt bedriva campingverksamhet på området. Campingen har för närvarande en dispens cirka ett år framåt innan VA-systemet måste åtgärdas. Därefter måste campingen avvecklas.

Vi såg då möjligheter till att utveckla området till annan typ av verksamhet. Efter kommunen och politikerna sagt sitt så började vi med detaljplan tillsammans med två andra markägare.

Vår handläggare på kommunen meddelade oss då att detaljplanen skulle eventuellt vara klar våren 2018. Sedan dess har detaljplanen behövt ändras ett antal gånger; viktigt har varit att få klarhet i VA-lösningar för området.

Nu har snart halva 2022 gått. Jag har ett flertal gånger kontaktat handläggare, politiker och andra för att få klarhet i vad det är som gör att ärendet dröjer, men får inga konkreta svar.

Kommunen och tekniska kontoret har sedan de första kontakterna för snart fem år sedan sagt att det inte ska vara några konstigheter gällande VA-lösningen.

Min undran är vad det är som tar sådan tid med detaljplan och VA-ärendet? Jag tycker kommunens förfarande varit undermåligt och oproffsigt. Handläggare som inte svarar på frågor eller hör av sig när de utlovat att återkomma. Oklarheter vad gäller ansvarsområden med mera.

Annons

För oss är det avgörande att få ett besked om vad som gäller för den nya detaljplanen. Vad som händer när kommunen drar ut på tiden och inte handlägger ärendet på det sätt som förväntas är att vi, som företagare och boende i Åre kommun, inte kan göra vettiga planer för framtiden. Det leder till ett stort orosmoment i vardagen och ansträngd ekonomi i vårt företag.

För Åre kommun är det olyckligt om inte näringslivet kan utvecklas på ett bra sätt därför att handläggningsprocessen i kommunen är oklar, senfärdig och motsägelsefull.

Snart fem års väntan på besked! Hur länge till ska det dröja?

Stefan Jarlhed, Åre camping

Annons

Annons

Till toppen av sidan