Annons

Annons

Annons

Östersund

Byggstarten för etapp 2 vid Storsjö strand skjuts upp

Östersunds kommuns markanvisningstävling för de tre kvarteren för Storsjö strand etapp 2 är avslutad – men ingen av byggaktörerna väntas börja bygga under 2022.

Text

Fotograf: Martin Hanberg

Bild: Niclas Åkerström

Annons

Byggaktörerna som ska bygga på etapp 2 vid Storsjö strand är SHH bostad, HSB och Trångsvikens bygg.

Enligt Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef vid Östersunds kommun, är dessa tre aktörer i bygglovsskeende just nu.

– Ingen har signalerat att de har tänkt att börja bygga under 2022 utan det låter som att alla tre aktörer kommer tidigast att komma igång 2023, säger han.

Bengt Gryckdal berättar att kommunen har en tät dialog med byggaktörerna och det är ett tufft läge för entreprenadmarknaden i hela Sverige.

– Det är exempelvis stigande materialpriser och långa leveranstider som såklart påverkar deras byggkalkyler, säger han och fortsätter:

Bengt Gryckdal, chef för mark och exploatering vid Östersunds kommun. Fotograf: Martin Hanberg

Annons

Annons

– Storsjö strand är ett attraktivt läge men även här finns det en gräns på vad man kan betala. Byggkalkylen och vad kunden är beredd att betala måste matcha.

Enligt Bengt Gryckdal är det en ganska komplex problembild gällande att få tag på material – som inte är alldeles för dyrt eller har för lång väntetid.

– Mycket av detta har och göra med covideffekter och krigeffekter. Exempelvis parkettgolv har blivit en bristvara och det har nog att göra med att mycket av det produceras i Ryssland, säger han.

Här är marken som Östersunds kommun nu är på väg att förvärva

Bild: Niclas Åkerström

Området etapp 2 har inga verksamheter utan är en sanerad mark – men på etapp 3 och 4 finns det verksamheter och den marken äger inte kommunen.

– Tanken är att vi ska be kommunstyrelsen om att få köpa den marken. Men etapp 3 och 4 ligger mer i framtiden, säger han och fortsätter:

– Det är en lång process och vi behöver inte fatta några snabba beslut just nu. Det finns inga detaljplaner för dessa etapper ännu.

Bengt Gryckdal berättar även att gång- och cykelbron vid etapp 2 är på gång.

– Det arbetar vi för fullt för och där förbereder vi brolyft inom kort, säger han.

Bengt Gryckdal berättar att aktörerna vid etapp 2 är i bygglovsskeende just nu.

Bild: Niclas Åkerström

Annons

Annons

Enligt Bengt Gryckdal finns det även kommunala investeringar på etapp 2 vid Storsjö strand.

– Vi planerar inför en ny stadsdelspark och vi ska förstärka gång- och cykelstråket som är närmast sjön, säger han.

Bengt Gryckdal berättar att kommunen är ihopkopplade med byggentreprenaderna för de nya kvarteren.

– Vi har gjort ett förarbete som redan är klart. Vi har satt upp skyddsmuren mot järnvägen och vi dragit in infrastruktur till området, säger han och fortsätter:

– Vi har grovt anlagt stråk där det ska gå nya vägar. Men nu har vi pausat i väntan på att själva husen vid etapp 2 ska komma på plats.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan