Annons

Annons

Annons

Annons

Ragunda

Debatt
S: Välfärd, föreningsliv och företagande bygger ett starkare Ragunda

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anton Hammar (till höger) är kommunalrådskandidat i Ragunda.

Annons

Vi socialdemokrater i Ragunda går till val på tre tydliga prioriteringar. Vi ska stärka välfärden, ge föreningslivet det stöd det förtjänar och se till att näringslivet får rätt förutsättningar i vår kommun.

Under de gångna fyra åren har Socialdemokraterna varit i opposition i Ragunda. Trots hög svansföring hos de styrande i frågor rörande styrning och ledning kan vi konstatera att ledningen varit bristfällig och styrningen saknat riktning.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Ska Ragunda kommun kunna utvecklas är det av högsta vikt att näringslivet får rätt förutsättningar. Det är genom företagande och arbete vi ser till att det blir möjligt för fler att försörja sig själva och bidra till det gemensamma. Ska vi lyckas med detta handlar det i stor utsträckning om att garantera snabba, enkla och rättssäkra processer och kontakter med kommunen.

Annons

Annons

Det handlar också om att leverera en robust kommunikationsinfrastruktur genom ett påskyndande av bredbandsutbyggnaden och ett gediget påverkansarbete för att förbättra infrastrukturen i kommunen.

Ragunda kommun är en spännande plats tack vare det breda föreningslivet. Det finns hundratals eldsjälar som varje dag kämpar för att skapa en meningsfull fritid, för utveckling genom byföreningar och företagarföreningar och som skapar mervärden genom exempelvis skoterklubbar, bildningsförbund och kulturföreningar.

Kommunens roll i detta är att vara möjliggörare, inte motståndare. Därför vill vi socialdemokrater höja föreningsbidragen samt införa ett extra riktat bidrag till föreningar som har en betydande del av sin verksamhet riktad till barn och unga.

I förskolan och skolan läggs grunden för oss alla och vi socialdemokrater slår tydligt fast att vi ska ha en likvärdig skola i Ragunda kommun där förebyggande insatser prioriteras, där den avgiftsfria kulturskolan värnas samt att samtliga skolor i kommunen ska finnas kvar.

Minst lika viktig som bildningen av våra unga är omsorgen om våra äldre. Välfärden ska finnas där när den behövs och äldreomsorgen ska ha den resurstilldelning som krävs. Genom en fungerande hemtjänst, särskilt boende i kommunens tre tätorter samt inrättandet av ett nytt trygghetsboende ska tryggheten för de äldre garanteras.

Med satsningar på välfärd, föreningsliv och företagande kan Ragunda kommun utvecklas i en positiv riktning och vi socialdemokrater är beredda att axla det ansvaret.

Anton Hammar (S) kommunalrådskandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan