Annons

Annons

Annons

Bräcke

Debatt
M: Stopp för vindkraft i Bräcke kommun

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vindkraft är alltid en svår fråga, där olika intressen och värderingar ställs mot varandra. Vi moderater i Bräcke kommun har landat i att vi tills vidare bör stoppa all storskalig vindkraftsutbyggnad i kommunen och ta ett rejält omtag i frågan.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

I den uppmärksammade frågan om vindkraft på Kusberget utanför Kälarne står Moderaterna fast vid ett nej. I juni förra året sa ett enhälligt kommunfullmäktige nej till utbyggnad, vilket innebar att kommunen utnyttjade sin vetorätt.

Bräcke kommun ändrar sig om vindkraftsetablering – upphäver sitt veto (15 april)

Annons

Annons

Vi i moderata gruppen diskuterade igenom frågan noga inför beslutet och landade i ett nej. Vindkraften förändrar landskapet för all framtid, många människor mår dåligt av ljuden, det finns stora frågetecken kring hur en framtida avveckling ska ske och hur djur och natur påverkas. Den snabba teknikutvecklingen med allt högre verk har medfört att kommunens planeringsunderlag behöver uppdateras.

Dessutom tror vi att det är negativt för en ökad inflyttning till kommunen och negativt för besöksnäringen med en storskalig utbyggnad av vindkraften. Vi ser ett starkt ökat intresse för att bo på landsbygden.

Förra året hade alla kommuner i länet ett positivt flyttnetto, det vill säga fler flyttade in än flyttade ut. För Bräckes del handlar det om ett trendbrott. Vi måste slå vakt om våra värden – för oss som bor här, och för människor som vill bosätta sig här och besöka oss.

Vi har stor förståelse för att många tycker att det nu räcker med exploatering av Norrland för att lösa elkrisen i södra Sverige. Den kompensation som går tillbaka till bygden vid vindkraftsetableringar är för liten och står inte i relation till de uppoffringar som måste göras. Moderaterna vill se en ökad satsning på kärnkraft – för säker och stabil tillgång på el, och för klimatets skull.

Vid senaste kommunfullmäktige i april togs ärendet om vindkraft på Kusberget åter upp. Flera aktörer har pressat på för att kommunen skulle ta upp frågan igen. Socialdemokraterna, Jämtlands Väl Bräcke och delar av Centerpartiet svängde i frågan, vilket räckte för att kommunen skulle ändra sitt nej till ett ja. Vi moderater står fast vid vårt nej.

Johan Loock (M) vice ordförande kommunstyrelsen

Veronica Eklund (M) t f ordförande i Bräcke kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan