Annons

Annons

Annons

Annons

Åre

Insändare
MP: Vi fortsätter kämpa för den biologiska mångfalden i Åre

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Åreskutan.

Bild: Josefine Lundgren

Annons

Den 22 maj var det den biologiska mångfaldens dag. Vi i Miljöpartiet de gröna kämpar för den biologiska mångfalden, på individ-, populations- och ekosystemnivå. Men vi längtar verkligen efter ett mer omfattande arbete med biologisk mångfald än det vi ser i Åre kommun idag!

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Under kommunfullmäktige i mars fick vi svar på vår motion om hyggesfritt skogsbruk, i vilken de huvudsakliga attsatserna nedröstades av såväl sittande majoritet (C, VV och KD) samt M, S och SD.

Vi har även lämnat in en motion om att ta fram naturskötselplaner, där vi också vill möjliggöra för betande djur på kommunal mark samt initiera ett samarbete med aktörer som Skistar, lantbrukare, länsstyrelsen och Trafikverket för att ta ett helhetsgrepp som stärker den biologiska mångfalden.

Även dessa attsatser röstades ner av sittande majoritet. Det lilla som blev kvar av vår ambitiösa motion var en bantad skötselplan som bara kommer gälla tätortsnära grönytor som är kommunalt ägda. Det må vara bättre än inget, men vi vill mer.

Vi kommer fortsätta kämpa, bland annat för att Åre kommun ska arbeta med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Vi vill att vi ska värna om vår natur och vår fjällmiljö - som har ett egenvärde och inte bara är till för oss människor. Men ja, i slutändan blir vi påverkade ändå om vi inte sköter om den.

Den biologiska mångfalden och klimatförändringarna går hand i hand. Den biologiska mångfalden är en nyckel till att kunna stävja klimatförändringar. En stärkt biologisk mångfald ger också en robustare levnadsmiljö och bättre klimat.

Vi längtar till en förhoppningsvis grönare mandatperiod!

Matilda Pettersson (MP) ledamot i kommunfullmäktige Åre

Annons

Annons

Till toppen av sidan