Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
S: Duckar Alliansen för lärarbristen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rosi Hoffer (S).

Annons

Sverige står inför en omfattande lärarbrist, där var tredje anställd lärare saknar behörighet. Lärarförbundet har i flera år varnat för den stundande lärarbristen. Enligt Skolverket kommer det att behövas 12 000 behöriga förskole- och grundskolelärare till år 2035.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Anledningen, menar Lärarförbundet, är bland annat de omfattande pensionsavgångarna, men också att många som studerar till lärare inte fullföljer sin utbildning eller väljer att arbeta som något annat.

I Östersunds kommun har vi samma utmaningar. Inom förskolan har lärarbehörigheten sjunkit från 67 procent till 47 procent – alltså är färre än varannan som undervisar behörig. Dryga 30 procent av nuvarande behöriga lärare i årskurs 7–9 beräknas ha fallit bort till 2030.

Annons

Annons

Den enskilt viktigaste faktorn för att en elev ska nå sin behörighet till gymnasiet är lärarens kompetens. Just av den anledningen måste den strategiska planeringen av kompetensförsörjning och rekrytering av rätt kompetens, vara en av skolans viktigaste prioriteringar.

I led med detta måste fler lärare med behörighet arbeta på de skolor som har störst utmaningar. Det finns idag många kloka vuxna inom skolan, utan behörighet, som med löpande kompetensförsörjning och kollegialt utbyte är ovärderliga resurser i undervisningen. Dessa får heller aldrig underskattas.

Sedan hösten 2021 sker ett arbete inom Östersunds kommun, tillsammans med fackliga företrädare, för att öka attraktionskraften för läraryrket och skapa bättre förutsättningar att arbeta som lärare. Detta arbete är viktigt, men borde ha initierats långt tidigare och redan ha börjat få genomslag.

Den fackliga samverkan som sker är avgörande för att Östersunds kommun i framtiden ska kunna konkurrera som en bra arbetsgivare där lärare och andra vuxna som barnskötare, special-, fritids- och socialpedagoger samt elevassistenter vill söka arbete.

I Östersunds kommun behövs omfattande åtgärder för att lärare och annan personal på skolorna ska få bra förutsättningar att bilda och ta hand om våra barn. Vi socialdemokrater är väldigt bekymrade över utvecklingen med en ökande lärarbrist och anser att det behövs krafttag och politiskt ledarskap för att vända den negativa trenden.

Annons

Om man inte ser handlingskraft, utan själva lärarbristen som grundproblemet, är det också lätt att det hela hamnar bortom ens kontroll, då utmaningen plötsligt saknar en ägare. Vi vill inte trampa vatten. Lärarbristen bör ses som symptom - inte problemet i sig.

Annons

Bristerna i det här sammanhanget är alltså vagt politiskt ledarskap, brist på prioritering av undervisning och löpande kompetensförsörjning. Är Alliansen redo att ta lärarbristen på allvar och tillsätta de resurser som krävs för att kommunen ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare?

För oss socialdemokrater är målet tydligt, vi vill genom bra arbetsmiljö, fördjupad dialog, mer kompetensförsörjning och fler kloka vuxna i skolan, bygga en av Sveriges bästa skolor i Östersunds kommun.

Rosi Hoffer (S) vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan