Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Svar från M: Vi var emot byggplanerna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Pär Jönsson (M). I bakgrunden de fyra parhus som ännu inte är inflyttningsklara.

Annons

I en insändare påstås att jag och Moderaterna medverkat till planläggningen av bostäder i Eriksberg (det nu konkursade projektet).

Byggplanerna en flopp från början till slut (25 maj)

Annons

Annons

Inget kan vara mera fel. Vi var väl det parti som tydligast varit emot dessa projekt. I valrörelsen 2018 var vi tydliga, och när kommunfullmäktige 20 september 2018 med röstsiffrorna 39 ja och 20 nej röstade om projektet, röstade samtliga moderater nej. De 39 ja-rösterna kom från S och C.

Vi moderater la även till en skriftlig reservation i kommunfullmäktiges protokoll som lyder:

”Detaljplanen ska ej ska bifallas av bl.a. följande skäl:

Detta rekreationsområde i direkt närhet till ÖSK hör till de mer välbesökta i kommunen varför det är viktigt att inskränkningar för detta ändamål inte görs genom att exploatera området eller delar av detta för bostadsändamål. Som vårt parti tidigare anfört i ärendet under beslut och handläggning bör det aktuella området sparas som reservmark i den händelse skidstadion i framtiden behöver byggas ut. Motsvarande synpunkt har också framförts av kommunens kultur- och fritidsförvaltning liksom att idrottslärarna på Wargentinskolan menar att bebyggelsen är bekymmersam utifrån deras undervisning i framförallt friluftsliv och orientering.

Planerna på att bygga ett förhållandevis stort antal bostäder på nuvarande slakteri- och Blomstergårdsområdet kommer att medföra att attraktionskraften och efterfrågan på friluftsområdet runt skidstadion ytterligare ökar. Med den omfattning bostadsbyggandet i kommunen idag har finns det alternativa platser att bygga både villor och parhus. Det saknas därför skäl för den exploatering som aktualiseras genom föreliggande ärende. Allmänintresset till det attraktiva området väger betydligt tyngre än vad tre nya privatbostäder kan göra.”

Annons

Annons

Pär Jönsson (M) kommunalråd

Joackim Ekroth (M), Andreas Köhler (M), Salwa Fakr Eddine (M), Sverker Jonsson (M), Lars Carlsson (M), Anna Martin (M), Lise Hjemgaard Svensson (M), Joel Nordkvist (M), Åsa Johnson (M), Lars-Olof Lignell (M)

Till toppen av sidan