Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
C: Östersunds kommun är en klimatledare i Sverige

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Östersunds kommun är en av sex kommuner i Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram och har som mål att i organisationen vara fossilfri år 2025.

Vi kan nå det. Syftet med programmet är att stärka kommunernas arbete med att ställa klimatkrav i upphandlingar, för att utveckla arbetsmetoder som kan spridas vidare till fler kommuner. Inom programmet har varje kommun ett spetsprojekt, där Östersunds kommun har tagit sig an utmaningen ”Utsläppsfri arbetsplats”.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Ett steg i detta arbete är att genomföra EU:s mest ambitiösa upphandling för att skapa en Utsläppsfri Arbetsplats, i samband med byggnationen av förskolan Ottfjället i Torvalla. Målsättningen är att arbetsplatsen ska vara utsläppsfri under byggnationen.

Annons

Annons

Det innebär exempelvis att arbetsmaskiner ska drivas på el. Endast arbetet innanför byggstaketet omfattas, transporter ingår inte. Kommunen samarbetar med Skanska som är upphandlad för bygget av förskolan. Att samverka gör det möjligt att genomföra utmaningen och finansiering av projektet.

I dagsläget klarar ingen av ett sådant här projekt på egen hand. Nätbolag, tillverkare av arbetsmaskiner, maskinförare, projektörer och beställare behöver samverka.

Det är ingen slump att Östersund är en klimatledare i Sverige. En klimatstrategi med 74 åtgärder där det flesta är påbörjade och 75 procent genomförda, har fört kommunen framåt; Kommunorganisationen har exempelvis 100 elbilar. Lastbilar går på HVO (förnybar diesel) i kommunens fordonsflotta och det ställs krav enligt, trappstegsmodellen i de flesta externa upphandlingar på fordonstjänster. Vi satsade tidigt på elbussar och Green Flyway är ett projekt för att skapa en testarena för eldrivna flyg och drönare.

Två stadsmiljöavtal pågår med fokus på cykel. Den nya biogasanläggningen kommer att ge biogas och biogödsel. Kommunen har nu cirka 150 gasfordon och även en del tunga fordon går på biogas.

Kommunens nästa stora upphandling av offentlig mat styrs till närodlat och ett Vinnovaprojekt i norra kommundelen startar för att främja samåkning. Vi arbetar med att utveckla kollektivtrafiken.

Annons

Östersundshem har redan nått 2025-målet för sin verksamhet när det gäller direkta utsläpp. Jämtkraft kommer att klara 2025-målet.

Sammantaget är Östersunds kommun på god väg att bli fossilfri 2025. Samtidigt pågår arbetet med att hela kommunen ska klara målet till 2030. Det ska vi klara. Vi tar vårt ansvar för att hejda klimatomställningen.

Kerstin Arnemo (C), politiskt ansvarig för miljö- och klimatfrågor, Östersunds kommun

Till toppen av sidan