Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Så kan regionen bli en attraktiv arbetsgivare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Äntligen har man nu börjat lyssna på personalens upplevelser av den långvariga problematiken på Östersunds sjukhus."

Annons

Läser att man nu slutit dyra avtal med bemanningsföretag för sjuksköterskor som ska jobba på sjukhuset. Risken som jag ser med detta, om inte sjuksköterskornas löner snarast uppräknas till rikets medellöner, är att fler kommer att säga upp sig.

Sjuksköterskor erbjuds 90 000 kronor i månaden för jobb i Östersund (10 maj)

Länge har politiken blundat (och jag tror även att de har vilseletts av tidigare höga tjänstemän). Mycket av informationen som framkommit i media har avfärdats som gnällighet i framför allt sjuksköterskekollektivet men även andra yrkeskategorier.

Annons

Annons

Äntligen har man nu börjat lyssna på personalens upplevelser av den långvariga problematiken på Östersunds sjukhus. Att tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör slutat var det bästa som kunde hända. Nuvarande t f regiondirektör har handlat på enda tänkbara sätt genom att avsluta tidigare HS-direktörs anställning.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Personligen så bryr jag mig inte så mycket om hur det gick till, det fanns inga andra alternativ, förtroendet var sedan länge förbrukat. Men nu börjar det verkliga och ganska tunga arbetet med att återuppbygga verksamheterna.

Tidigare efterfrågades förslag på vad som kan göras för att bemanna med personal och att personalen som kommer kvarstannar. Här kommer mina förslag om man ska leva upp till påståendet om att vara en attraktiv arbetsgivare:

1) Semesterperioderna måste återgå till två perioder som tidigare. Ingen personal kommer i längden att acceptera att ha semester när övrig familj, barn eller närstående inte är lediga. Relationer och familjen är viktiga, för de flesta människor.

2) Lönerna måste justeras till rikets medellöner, och det snart. Viktigt i arbetet att det sker strukturerat och strategiskt. Det vill säga att man måste lyfta blicken och agera som en region. Ojämlika lönesättningar måste justeras. Hänsyn måste tas till arbetade år, oavsett var man arbetar. Inget generellt påslag till alla. Annars kommer det att bli konsekvenser om det inte sköts med samma strategi. Samma erfarenhet måste ge likvärdig lön.

Annons

Annons

För att sjukhusets avdelningar ska vara fungerande måste det finnas van personal, annars kommer ingen ny personal att stanna i längden.

3) Bemanningsnormen måste öka, det är bättre att ta höjd för frånvaro när det kommer. För det kommer frånvaro på olika sätt, personal eller deras närstående är sjuka eller dör, barn är sjuka, man vill vara ledig för studier eller tjänstledigheter av olika slag. Vi är alla människor.

4) För dialog med personalen om vad som är viktigt för dem. Gissa inte eller tro er veta vad som krävs. Det är trevligt med frukt och en större summa om man rekommenderar kollega att ta anställning i regionen (och att den sedan kvarstannar i anställning), på lång sikt kommer inte vakanser att fyllas av diverse olika gissningar. Allt kommer inte kunna uppfyllas, men efter en dialog med personal så får man ta ställning till förslag som framkommer.

Ja, de här råden är dyra, men alternativen är ännu dyrare!

Sjuksköterskan

Till toppen av sidan