Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Sätt det förebyggande arbetet mot kriminalitet högst på agendan!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gängkriminaliteten är i fokus inför valet. Det är inte konstigt. Kriminaliteten skapar en otrygghet hos många. Politiska förslag med koppling till polisen och rättsväsendet duggar tätt. Är förslagen på hårdare tag verkligen hela lösningen?

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Akademikerförbundet SSR organiserar många av dem som arbetar med sociala problem. De ger i sitt yrke stöd och hjälp till människor och arbetar förebyggande. Det kan handla om kriminalitet, barn som far illa, missbruk, arbetslöshet och hemlöshet.

När det gäller kriminalitet vet vi att hårdare straff inte är lösningen för att stoppa nyrekryteringen. Politikerna har sedan en tid frågat polisen vilka verktyg de behöver. Det är bra. Men nu är det dags att fråga de som arbetar med socialt förebyggande arbete hur utvecklingen ska vändas.

Annons

Annons

Vi är övertygade om att utvecklingen kan brytas. Men det kräver resurser. Lika mycket som läggs på polisen måste läggas på att förebygga sociala problem.

Förebyggande arbete är samhällsekonomiskt lönsamt, enligt forskningen. Vi vet genom forskningen vilka riskfaktorer som kan kopplas till att barn och unga dras in i kriminalitet. Trots det är förebyggande arbete inte prioriterat.

Akademikerförbundet SSR:s senaste socialsekreterarundersökning visar att tre av fyra anser att socialtjänsten i deras kommun arbetar för lite förebyggande. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling. Att sluta se förebyggande arbete som frivilligt arbete. Det ska inte ska vara frivilligt, det ska vara ett krav som framgår av lag.

För att kunna göra det behövs det fler, 10 000 fler i hela landet, som arbetar förebyggande. Vi behöver erbjuda stöd och hjälp tidigare och enklare än idag. Våra medlemmar måste få utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att få göra rätt insatser. Att det inte redan idag är ett lagkrav att medlemmarna ska få göra det som fungerar är märkligt. Det måste ändras, men då krävs resurser. Både av kommunerna och staten.

Vi uppmanar därför politikerna i Jämtlands län att sätta det förebyggande arbetet högst på agendan. Om vårt krav på 10 000 fler blir verklighet skulle det i kommunerna i Jämtlands län kräva 121 fler medarbetare som arbetar förebyggande.

Tillsammans kan vi i valet ställa ansvariga politiker till svars i denna fråga. Förebyggande arbete är en investering i en tryggare och mer socialt hållbar kommun för alla människor. En investering vi skulle få tillbaka flera gånger om.

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Kristina Larsson, distriktsordförande Akademikerförbundet SSR Jämtland

Annons

Annons

Till toppen av sidan