Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Svar: För oss Liberaler kommer alltid skolan först!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svar på ”V: Duckar Alliansen för lärarbristen?” (25 maj)

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga lärare. Och det ska vara lugn och ro i alla klassrum.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Liberalerna avsätter miljarder mer i sin riksdagsbudget till skolan för att öka antalet lärarledda lektioner och läromedel. Det är främst undervisningstiden i ämnena svenska och matematik som prioriteras och lektionstiden i skolan ska dessutom utökas med 140 timmer per år.

Jämsides med att Liberalerna vill se mer lärarledd undervisning så kvarstår problematiken kring lärarbristen. SCB:s prognoser visar att antalet elever förväntas öka samtidigt som antalet lärare blir färre. Liberalerna satsar på att förbättra arbetsmiljön för lärarna bland annat genom en statlig finansiering av skolan.

För att möta dessa utmaningar har vi genom Alliansen i Östersund bland annat i samarbete med Mittuniversitetet säkerställt en utbildning av förskolepedagoger i vår kommun.

Men för att möta den framtida lärarbristen krävs fler åtgärder, för oss är den viktigaste åtgärden att huvudmannaskapet för skolan flyttas tillbaka till staten.

I Östersunds kommun satsar Alliansen vidare på #skolbygget för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever. Vi ärvde en skolstruktur bestående av rost och röta och har under dessa tre år investerat över 800 miljoner kronor på kommunens skolor.

Vi vet att mycket mer behöver göras och därför har vi säkerställt en långsiktig planering för skolstrukturen i Östersund och föreslår en rad olika investeringar inför kommande tioårsperiod. Vi föreslår att förutom att nuvarande projekt slutförs (Odensalaskolan, Lugnviksskolan, Luktärtans förskola, med flera), lägger vi i budget vidare resurser för investering i Häggenås. Vi vill även att en ny F-6 skola på Frösön börjar byggas redan 2024.

För oss liberaler kommer alltid skolan först!

Pär Löfstrand (L), Agneta Blücher (L),

Ariane B Kjellsson (L), Johan Näslund (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan