Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Ensamhet ett hot mot vår hälsa

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Undersökningar visar att det är särskilt i åldern 85 år och äldre som man saknar kontakt med anhöriga och vänner. Foto: TT/Arkiv

Annons

De allra flesta upplever ensamhet någon gång i livet och det är vanligare än man tror och något som kan drabba oss alla, till exempel genom skilsmässa eller när man förlorar en partner.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Vi lever i ett individualiserat samhälle där ensamhushåll ökar och naturliga mötesplatser försvinner alltmer. Det finns forskare/läkare som anser att ensamhet är vår tids folksjukdom. Studier visar att ofrivillig ensamhet kan skapa lidande som leder bland annat till psykiska besvär. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre med risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Det kan också leda till ökad alkoholkonsumtion, sämre matvanor, fysiska problem och nedsatt självkänsla.

Annons

Undersökningar visar att det är särskilt i åldern 85 år och äldre som man saknar kontakt med anhöriga och vänner. Då är det viktigt att skapa möjligheter till vänskap och gemenskap, att kunna känna sig behövd och att ha någon att prata med.

Hur kan risken för ensamhet minskas? Det krävs insatser på alla nivåer i samhället för att motverka ensamhet bland seniorer, till exempel genom studiecirklar med målsättningen att skapa kontakt med ofrivilligt ensamma. Dessutom bör tillskapas mötesplatser med god tillgänglighet för ensamma att uppleva social gemenskap.

Det talas i dag om ensamhetens epidemi, där man menar att bristen på mänskliga kontakter är lika farligt som högt blodtryck och hjärt-och kärlsjukdomar. Att verka för medborgarnas hälsa är både ett regionalt och kommunalt ansvar.

I distrikt och föreningar kan representanter ställa regionala och lokala politiker samt tjänstemän till svars, samverka för att främja sociala mötesplatser och arbeta fram planer för hur ensamhet bland äldre kan motverkas. Med anledning av att vi lever betydligt längre i dag så ökar andelen äldre och därmed behovet av vård och omsorg. Då är det ytterst angeläget för våra politiker i beslutande ställning att i förebyggande syfte vidta kraftfulla åtgärder för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

Britt Larsson, Aspåsböle

Berit Johansson, Vigge

Inger Jonsson, Lit

Centerns Seniornätverk, Jämtland/Härjedalen

Till toppen av sidan