Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
C: Vi fortsätter framåt för Östersunds bästa

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Vi vill fortsätta framåt för företagens bästa i Östersund." Arkivbild.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Coronapandemin har präglat vårt samhälle under de senaste två åren på ett sätt som nog ingen kunnat föreställa sig före mars 2020. Att nu gå en sommar till mötes där pandemin förhoppningsvis ligger bakom oss är en stor lättnad. Samhället har i stort återgått till det normala och restauranger, konserthallar och mötesplatser fylls på nytt.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Trots det, är effekterna av pandemin ännu inte över för alla. Det tar ett tag att komma tillbaka. Många är de företag som kämpat för sin överlevnad under de senaste åren och många av de som klarat sig har gjort det tack vare möjligheten att skjuta upp skatter och avgifter, genom permitteringar och med hjälp av privata tillskott och lån. För dessa företag kommer det ta tid att komma tillbaka ekonomiskt.

Annons

Annons

För Centerpartiet i Östersund råder det inga tvivel om hur viktig handeln, restaurang- och besöksnäringen är för kommunen. Företagen är motorn i samhället och tillväxten. Det är företagen som skapar arbetstillfällen åt kommunmedborgarna, som ger staden liv både för oss som bor här och för våra besökare och som genererar skatteintäkter. Intäkter som är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla hela vår kommun framåt och göra de satsningar som behövs på välfärden. På skolan, på äldreomsorgen och för att minska den psykiska ohälsan bland unga och på utvecklingsplaner runtom i kommunen.

Under pandemin har Alliansen i Östersund därför gjort vad vi kunnat för att vår kommun ska vara med och stötta näringslivet och dess återstart. Bland annat har vi avsatt extra medel till destinations- och stadsutveckling, utökat tiderna för uteserveringstillstånd och beslutat om avgiftsbefrielse för alkoholtillstånd. Det finns begränsningar i vilka åtgärder vi som kommun kan vidta, men i dialog med näringslivet har vi gjort vad vi kunnat för att underlätta.

För oss i Centerpartiet är det också självklart att fortsätta stötta företagen även i år, eftersom vi vet att den ekonomiska återhämtningen tar tid. Utöver fortsatta satsningar på destinations- och stadsutveckling har vi därför också lagt ett förslag om att kommunen även i år, ska besluta om avgiftsbefrielse för alkoholtillstånd. Det är viktigt att vi som kommun gör det vi kan för att bidra till återhämtningen. För den företagare som kämpar för att få upp ekonomin på banan igen, är varje krona viktig.

Annons

Annons

Vi fortsätter samtidigt satsningarna i hela kommunen, på skolan, på att minska psykisk ohälsa bland unga, på äldreomsorgen och inom det sociala området. Det är inte antingen eller, det är både och. Satsningarna kan vi göra tack vare att företag växer och att kommuninvånarna har jobb. Satsningar på destinations- och stadsutvecklingen fortsätter.

Att skapa ett bra företagarklimat är grunden för att kommunens företag ska våga fortsätta att satsa och utveckla sina verksamheter. Ett bra företagarklimat kräver att kommunen långsiktigt står upp för satsningar och en grundläggande syn om att det är företagen som är motorn i vårt samhälle. Det är en förutsättning för kommunens utveckling framåt. Vi är stolta över de många företag, i olika storlek och inom olika branscher som vi har i Östersunds kommun. Centern kommer fortsätta att lägga fram förslag för att kommunen ska vara en möjliggörare i tuffa tider såväl som i goda. Vi vill fortsätta framåt för företagens bästa i Östersund.

Centerpartiet i Östersund

Effie Kourlos, Kommunalråd

Magnus Rönnerfjäll, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden

Till toppen av sidan