Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Alliansen: En budget för ett Östersund som växer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolbygget i kommunen fortsätter. Bilden är från bygget av Storsjöskolan i Östersund.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

I dag lägger Alliansen fram vår budget för 2023 för ett Östersund som växer. Med tre starka år bakom oss fortsätter vi att satsa på våra kärnverksamheter och på att bygga välfärdens infrastruktur för en kommun som ska ha 75 000 innevånare senast 2040. Det är väldigt glädjande att intresset för att bo och etablera företag här är stort.

Samtidigt har vi på kort tid fått förhålla oss till en ny kris i vår omvärld, kriget i Ukraina. Tack vare kommunens stabila grundekonomi klarar vi, trots den osäkerhet som råder, att fortsätta utveckla och rusta hela kommunen för framtiden. Nu ser vi betydelsen av vårt målmedvetna arbete med att skapa ordning och reda i kommunens ekonomi.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Under 2023 fortsätter Skolbygget runtom i kommunen. Hösten 2023 invigs den andra etappen av Odensalaskolan och nya Lugnviksskolan. Samtidigt påbörjas renoveringen av Häggenåsskolan och förskolor i Torvalla och Odensala.

Skolbygget handlar om att skapa förutsättningar för kommunen att satsa mer resurser i klassrummen, på eleverna och lärarna, och börjar med att förbättra skolstrukturen och lärandemiljöerna. Parallellt med det arbetet satsar vi under 2023 också på extra studietid och utökad lovskola, ledarskapsutveckling, en utökning av antal skolkuratorer samt på arbetskläder till förskole- och fritidspersonal.

Under 2023 fortsätter vi också att investera i vårt viktigaste livsmedel, vattnet. Byggnationen av kommunens nya vattenverk på Minnesgärde löper på. Därtill säkrar vi kvaliteten långsiktigt genom att uppgradera befintliga reningsverk och utöka verksamhetsområdena i Fåker och på Annersia. Dessa investeringar är en förutsättning för kommunmedborgarnas hälsa och vår livsmedelsproduktion.

Budgetsatsningar på att hela kommunen ska utvecklas görs också genom satsningar på konkreta projekt inom utvecklingsplanerna för Brunflo, Torvalla och Lit Häggenås.

Under 2023 fortsätter arbetet med att Östersund ska vara en bra kommun att åldras i. De långsiktiga planerna för äldreomsorgen har slagits fast i en riktlinje och ska säkerställa att kommunens medborgare erbjuds en god äldreomsorg. Under 2023 görs bland annat satsningar på en kvalitetsökning av särskilda boenden, en utökning av lokaler för daglig verksamhet samt en satsning på nya LSS- och SOL-boenden.

Annons

Social och arbetsmarknadsnämnden tillförs 33 miljoner kronor för att ytterligare förstärka arbetet med de mest utsatta och hjälpbehövande barnen och unga samt dem som drabbas av våld i nära relation. Satsningen på Team våld i nära relation blir nu permanent.

Annons

Kommunen arbetar ständigt för att ligga i framkant inom miljö- och klimatarbetet och för att Östersund ska vara fossilfritt 2030. Som en av sex klimatledarkommuner i Sverige går vi också före när det gäller att ställa klimatsmarta krav vid kommunens upphandlingar.

Badhusfrågan och frågan om kulturhus är centrala frågor för kommunen och i år har politiska beredningsgrupper tillsatts för att komma fram till långsiktiga lösningar. Grupperna ska presentera sina förslag under början av 2023. Kommunen fortsätter också att satsa på stadskärnan genom det avtal som finns med Destination Östersund och som löper över tre år.

2023 års resultat ska ses i ljuset av de tre starka år vi lägger bakom oss och de mer utmanande tider vi nu går till mötes. Kommunens stabila grundekonomi möjliggör att Alliansen trots stora kostnadsökningar kan fortsätta göra de satsningar som behövs för att fortsätta kvalitetshöja och utveckla våra kärnverksamheter och samtidigt bygga vidare mot 75 000 innevånare. Med en stabil grund att stå på fortsätter vi nu framåt för ett Östersund som fortsätter att växa och utvecklas!

Effie Kourlos (C)

Pär Jönsson (M)

Stephen Jerand (KD)

Pär Löfstrand (L)

Till toppen av sidan