Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Insändare
Svar: Vi kommer inte säga ja till allt och alla

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi i kommunen är väl medvetna om rennäringens oro för ny vindkraftsetablering." Arkivbild: TT

Annons

Svar till Pär Nilsson, Njaarke sameby och Bert-Ola Bångman, Projekt Kaxås.

I Krokoms kommun finns det ingen ansökan om vindkraft i Nordbyn/Vallsta, det område ni lyfter i er debattartikel. Frågan diskuteras ändå med stor intensitet och det kan jag delvis förstå utifrån att det tidigare funnits intressenter.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade förra året att kommunens vindkraftsplan ska revideras. Det innebär att kommunens 12 år gamla plan ska uppdateras utifrån var människor bor idag, de större verken, rennäringens behov, invånarnas önskemål etc. Vi i kommunen är väl medvetna om rennäringens oro för ny vindkraftsetablering och i beslutet om revidering ligger därför att samerna tidigt ska bjudas in och ges möjlighet att vara delaktig i arbetet. Ni kan därmed vara helt trygga i att rennäringen kommer att bli lyssnad på. Den är dessutom väl skyddad i de regelverk som finns och som både vi och Länsstyrelsen har att ta hänsyn till.

Centerpartiet i Krokoms kommun har beslutat säga nej till ny vindkraft så länge staten inte fattar beslut om att kompensera oss för det intrång som nuvarande vatten- och vindkraftsanläggningar gjort och gör i vår natur. Vi gör det eftersom vi anser att det nu är dags att vi lokalt får ta del av de enorma vinster som staten gör på energiproduktion via vatten och vind i våra kommuner.

OM beslut om skälig ersättning fattas så kommer vi ändå INTE att säga ja till allt och alla som vill etablera vindkraft i vår kommun. Även då kommer vi att värna vår natur och livsmiljö.

Annons

Den vindkraftsplan som nu håller på att revideras ska tydliggöra om, och i så fall var, kommunen anser att det finns områden i kommunen som är lämpliga för vindkraft. Den demokratiska processen har startat, utredningar ska tas fram och samråd hållas. Ni och alla andra som bor och verkar i kommunen kommer att ha många möjligheter längs väg att påverka den planen.

Karin Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande, Krokoms kommun

Till toppen av sidan