Annons

Annons

Annons

Annons

Åre

Insändare
Åre kommun bör tänka sig för om vindkraften

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Nyligen kunde man i ÖP läsa att Centerpartiet i Åre stoppar ny vindkraft.

Centerpartiet i Åre säger nej till vindkraft – går emot partiledningen (3 juni)

Varvid man tänkte, äntligen ett parti som månar om framtiden för näringslivet och invånarna i Åre kommun.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

För att inte tala om alla storstadsbor som tack vare internet ser framför sig hur de kan bedriva sitt arbete i en naturskön och för människor och barn hälsosam miljö. En hälsosam miljö utan milslånga bilköer.

Annons

Men när man läser vidare blir man besviken. Centerpartiet vill inte ge tillstånd för en vindpark förrän frågan om ersättning till kommuner och bygder fastställts av regeringen. Men hänsyn bör även tas till den enskilda människan och till de näringar som riskerar att drabbas av störningar eller utebliven turism.

Det är väl bra att kommuner och bygder får ta del av de med hänsyn till kommande höga elpriser blivande stora inkomster från redan befintlig vind och vattenkraft. Men det är inte säkert att pengar kan ersätta en naturskön och hälsosam miljö.

Lika viktigt är att klara ut vilken ersättning som ska betalas till de redan i dag starkt bullerstörda fastighetsägarna. Här måste staten hjälpa till genom att betala de utredningar som kan resultera i bullerbegränsande åtgärder och ge en skälig ersättning till fastighetsägarna, då de inte har råd att själva driva sådana ersättningsmål. Åtgärder och ersättningar som bör betalas av vindkraften, enligt samma regler som för störande storindustri.

Det som i dag, förutom bra vindlägen, främst lockar till sig vindkraften är närheten till stora kraftledningar och det redan befintliga vägnätet. En jämtländsk by som råkat i kläm på grund av dessa krav är den i dag starkt bullerstörda byn Södra Fullsjön. Men just nu är det lugnt i Fullsjön. Alla vindkraftverk står tillfälligtvis stilla på grund av elarbeten vid Storfinnforsen.

Annons

Annons

Bullret från Borgvattnets vindkraftpark mäts i vår – vissa verk kan tvingas stängas av (27 april)

Var ska man bygga då? Om man i väntan på kommande alternativa energislag ändå vill bygga nya vindparker? Det finns gott om ensligt belägna alternativa och lämpliga platser för vindkraft. Där ingen kan störas. Men kanske inte inom Åre kommun.

Genom att låta staten stå för en stor del av kostnaden för vägar och kraftledningar till dessa ensligt belägna platser, kan även de bli lämpliga för vindkraft och locka till sig intresserade vindkraftsinvesterare.

Björn Wahlberg

Till toppen av sidan