Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Svar: Så jobbar vi för att förhindra våld i nära relationer

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar på ”Politikens snack om att stoppa mäns våld mot kvinnor var just snack” (1 juni)

Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att rekommendera Östersundshem att anpassa och komplettera sitt arbete mot våld i nära relation med Huskuragemodellen.

Annons

Annons

I december 2021 fick styrelsen för Östersundshem en återkoppling kring arbetet gällande förebyggande av våld i nära relationer. Det har tagits fram handlingar, för både externt och internt bruk, som Östersundshem kommer använda sig av.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Ett flertal samarbetspartners och myndigheter, exempelvis Polismyndigheten, Kvinnojouren, Hyresgästföreningen och Centrum mot våld, har medverkat i arbetet med dessa handlingar. Med dessa åtgärder bedömde en enig styrelse att bolaget har uppfyllt kommunfullmäktiges beslut att införa ett arbetssätt för att motverka våld i nära relationer.

Information om ”Trygga hem” har funnits på hemsidan sedan januari 2022. Uppsättning av infoblad i trapphus har tyvärr dragit ut på tiden men idag finns infobladet ”Trygga hem” tillgängligt både i digitalt format i de trapphus som har digitala informationstavlor och i upptryckt version i trapphus som inte har digitala informationstavlor för att få vägledning om hjälp – både för den som är utsatt och för den som utsätter någon annan för våld

Avslutningsvis: Vi som allmännyttigt fastighetsbolag ska självklart göra det vi kan för att förhindra våld i nära relationer, en bit på väg är ”Trygga Hem” med samarbetspartners där vi lagt grunden till ett bra arbetssätt för att användas såväl internt som externt inom Östersundshem.

Pär Fredriksson (M) styrelseordförande Östersundshem

Kenneth Karlsson, vd Östersundshem

Till toppen av sidan